Staňte sa partnerom

DELTECH zabezpečuje na mieru šitý Integrovaný bezpečnostný systém

V súčasnej dobe, kedy sú informácie najdôležitejším nástrojom je dôležité zabezpečiť, aby k ním mali prístup len oprávnené osoby a nedochádzalo k neželaným únikom. Násobne to platí v oblasti obrany a utajovaných skutočností.

Spoločnosť DELTECH, a.s. je slovenskou spoločnosťou pôsobiacou na trhu od roku 1991. Spoločnosť tvorí tím špecialistov, ktorí už tri desaťročia vytvárajú čoraz modernejší a bezpečnejší svet. Prinášame riešenia v oblasti komplexných silnoprúdových a slaboprúdových elektro technológií a technickej ochrany objektov ktorú reprezentuje na mieru vybudovaný Integrovaný bezpečnostný systém (IBS). Cieľom je maximálna prevencia výskytu bezpečnostných incidentov.

Spoločnosť disponuje všetkými potrebnými certifikátmi a oprávneniami pre predaj, projektovanie, realizáciu, ako aj záručný a pozáručný servis bezpečnostnej technológie na území celého Slovenska.

Pre svojich zákazníkov tvoríme riešenia na mieru, čím dokážeme zabezpečiť maximálnu bezpečnosť. Pri tvorbe riešení zohľadňujeme prostredie v ktorom je technológia umiestnená, prírodné podmienky a segment, pre ktorý je daná technológia určená, tak aby jednotlivé prvky boli vzájomne kompatibilné a vzájomne prepojené do jedného bezpečnostného systému s uceleným výstupom pre jeho obsluhu špecializovanou bezpečnostnou službou.

Najčastejším a najväčším problémom pri výbere bezpečnostných technológií je nesprávny výber, ich nastavenia, alebo umiestnenie. Často nastáva k poddimenzovaniu bezpečnostných prvkov, výberu nesprávnej technológie, alebo k nesprávnemu nastaveniu, kedy síce technológia je použitá správna, no jej nastavenie je nedostatočné, čím dochádza k bezpečnostným medzerám a nevyužitiu samotnej kapacity.

Všetky tieto nedostatky môžu slúžiť k narušeniu objektu, k strate informácií, alebo ohrozeniu ľudských životov. Práve jej správnym nastavením získava zákazník plnohodnotný produkt na to, na čo bola určená, či je to ochrana objektu, informácií alebo ľudských životov.

Okrem inštalácie technológie pre našich zákazníkov zabezpečujeme technickú a bezpečnostnú dokumentáciu a zaškolenie personálu. Zaškolením personálu sa zvyšuje úroveň bezpečnosti a ochrany.

Certifikácie a oprávnenia nám dovoľujú vykonávať našu prácu aj v citlivých priestoroch pre kritickú infraštruktúru, kde bežné spoločnosti nemajú prístup. Pri práci v takýchto priestoroch sa používa aj špecializovaná a certifikovaná technológia.

Na zabezpečenie prísne utajovanej komunikácie sa používajú špecializované kryptografické zariadenia, tak aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky vlády, armády a prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry.

Medzi takéto vyhradené zariadenia s certifikáciou NATO a NBÚ SR patria aj šifrátory spoločnosti THALES, ktorých výhradným distribútorom pre slovenský trh je naša spoločnosť DELTECH, a.s., ktorej bola udelená licencia Nórskym kráľovstvom na základe odporúčania NBÚ.

*zdroj: THALES


Šifrátory THALES spĺňajú podmienky vysokej bezpečnosti s certifikáciou NATO a NBÚ SR pre potreby, ktoré sú definované záujmami Slovenskej republiky v rámci vojenskej komunikácie, komunikácie s partnermi NATO, komunikácie medzi štátnymi organizáciami a súkromnými dodávateľmi a komunikácie v rámci kritickej infraštruktúry.

 

Medzi našich spokojných zákazníkov patrí Ministerstvo obrany SR, Centrum výcviku Lešť, Ministerstvo zahraničných vecí, Letecké opravovne Trenčín, a.s., SLOVNAFT, a.s., TRANSPETROL, a.s., Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Špecializovaný trestný súd a ďalší.

 


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies