Staňte sa partnerom

Štefan Kačer

ŠGÚDŠ , Vedúci informatiky
RNDr. Štefan Káčer pracuje v ŠGÚDŠ (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) od roku 1987, kde nastúpil na oddelenie Ložísk nerastných surovín ako geochemik. Postupne sa začal venovať aj spracovávaniu geologických údajov v počítači a od roku 1996 sa podieľal ako člen oddelenia kartografie na zavedení digitálnej tlače Základných geologických máp. Od roku 2003 viedol viaceré projekty spojené s tvorbou a správou Informačného systému v geológii. Od roku 2007 je vedúcim Odboru informačných systémov a zastupuje ŠGÚDŠ vo viacerých rezortných a medzinárodných komisiách. Je autorom a spoluautorom množstva odborných publikácií. V roku 2015 mu bolo udelené Čestné uznanie ministra životného prostredia SR za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos k starostlivosti o životné prostredie.
 • Slovenské geologické bohatstvo dostupné všetkým   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť? 
  Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že geológia je bežnému občanovi vzdialenou témou a nerozumie jej, nie je to úplne tak. Geologické dáta obsahujú množstvo užitočných informácií o prostredí, v ktorom žijeme. Čo obsahuje podzemná voda v mojom okolí? Ako hlboko je? Kde môžem nájsť zlato? Nie je pôda, na ktorej hospodárim znečistená? Nestojí môj dom na mieste, ktoré sa môže zosunúť? Ako ovplyvňuje geologické prostredie moje zdravie? Aj na tieto otázky nájdete odpoveď na webovej stránke ŠGÚDŠ na mapovom portáli a v Digitálnom archíve ŠGÚDŠ.

  Ako získate rôzne geologické informácie v pohodlí domova za počítačom Vám povie priamo zodpovedný riešiteľ Geologického informačného systému a nového Digitálneho archívu RNDr. Štefan Káčer, vedúci Odboru informatiky ŠGÚDŠ.


  Anotácia:
  Za 75 rokov práce zamestnanci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) a geológovia z iných organizácií zhromaždili obrovské množstvo údajov sústredených do geologických správ, publikácií, článkov a máp. Denne ich využívajú stavebníci, geodeti, architekti, developeri, mestá, obce aj bežní občania. Doteraz boli dostupné výlučne osobne, v papierových kópiách, v archívoch Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice SR, ktoré sú organizačnou súčasťou ŠGÚDŠ.
   
  Vďaka rozsiahlemu európskemu projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva ŠGÚDŠ minulý rok zaviedol modernú digitálnu linku, určenú na skenovanie dokumentov a ich zaradenie do digitálneho archívu. Dodnes sa do elektronickej podoby previedlo 45 tisíc zo 100 tisíc geologických správ s prílohami a mapovými podkladmi, na ďalších sa neustále pracuje. Výsledkom bude kompletná digitalizácia vzácneho geologického dedičstva a jeho zabezpečenie pre ďalšie generácie.
   
  Uchovávanie, dostupnosť a distribúcia geologických informácií sa tak presúva do výlučne digitálnej podoby. Záujemca o geologické údaje z ktorejkoľvek časti Slovenska len zadaním kľúčového slova v online archíve vyhľadá všetko, čo potrebuje. Eliminovala sa nutnosť osobných návštev klientov v geologickej knižnici v Bratislave aj potreba manuálne vyhľadávať, kopírovať a odovzdávať správy záujemcom, čo ušetrí nemalé finančné prostriedky tak ŠGÚDŠ ako aj jeho klientom.
   
   
  Viac informácií v článkoch:
   
  YMS sprístupnila nový digitálny archív (júl 2015)
   
  Slovenskí geológovia sprístupňujú celé svoje dedičstvo (február 2015)
   
  YMS sa technologicky podieľa na digitalizácii Geofondu (september 2014)
   

   

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies