Staňte sa partnerom

Stanislav Hronček

Univerzitná nemocnica Martin, Project Manager
Pracuje pre Univerzitnú nemocnicu Martin a Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine, kde sa zaoberá digitálnou patológiou a projektami v oblasti digitálnych inovácií v zdravotníctve. V minulosti pôsobil ako vedúci výskumno-vývojového tímu v privátnej sfére, ktorý sa zaoberal základným výskumom, aplikovaným výskumom, vývojom a nasadzovaním digitálnych riešení u zákazníkov v rôznych oblastiach vrátane zdravotníctva. Počas pôsobenia v štátnej správe spolupracoval na aktualizácii Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3).
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
  • Inovácie v digitálnej patológii   |   Jesenná ITAPA 2022
    Prechod od klasických bioptických preparátov k digitálnemu obrazu. Výhody práce s digitálnym obrazom a tvorba digitálneho archívu. Aplikácia algoritmov umelej inteligencie na analýzu digitálneho obrazu a pomoc pri diagnostike. Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie.


    ASOCIÁCIA DIGITÁLNEJ PATOLÓGIE: "Digitálna patológia rýchlo naberá na sile ako osvedčená a nevyhnutná technológia."

    VIDEOZÁZNAM

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným