Staňte sa partnerom

Stanislav Dzurjanin

projektový manažér, exe - Information Technologies

Stanislav Dzurjanin v súčasnosti pracuje na pozícii projektového manažéra v spoločnosti exe-INFORMATION TECHNOLOGIES s.r.o.
V rokoch 1983 – 1989 pracoval vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky, kde najskôr pôsobil vo výskume a vývoji polovodičových prvkov na báze GaAs, neskôr na vývoji systémového a aplikačného programového vybavenia pre osobné počítače, najmä v oblasti systémových ovládačov pre OS MS-DOS (podpora národného prostredia – klávesnice, obrazovky, tlačiarne). Systémovým a aplikačným ovládačom pre OS MS-DOS a programové balíky sa intenzívne venoval v spoločnosti PC-Services v rokoch 1988 – 1997. Tiež pôsobil na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave ako odborný asistent. V roku 1994 nastúpil do spoločnosti exe, s.r.o., na pozíciu vedúceho programu Microsoft Solution Provider. Bol zodpovedný za vedenie projektov implementujúcich zákaznícke riešenia založené na platforme produktov a technológií spoločnosti Microsoft. V spoločnosti exe IT má na starosti manažment  spoločnosti, ako aj vedenie vybraných projektov a participáciu na ďalších (Microsoft Slovakia, VW Slovakia, K NR SR, Bratislavská vodárenská spoločnosť, IURA EDITION, Eastern Sugar, Slovenská pošta…).

  • Informačný portál NR SR. Realizačný koncept, softvérová platforma, množina dostupných údajov, možnosti klomunikácie s verejnosťou   |   Kongres ITAPA 2007: Living Online

    The presentation introduces the website of the National Council of the Slovak Republic www.nrsr.sk which is conceived as a multi-language portal, intended for the general public and which mediates the information on the National Council of the Slovak Republic, its function, composition and operation with emphasis on informing about the actual going on in it in the real time.

    The concept is implemented on the basis of the proprietary platform of exe IT Constable Workflow implemented over the technologies and software tools of the company Microsoft. The created specialized programme subsystems automating individual work processes are served by authorized employees of the Office of the National Council of the Slovak Republic who by fulfilling their duties contribute to the portal www.nrsr.sk by the data. The task of the classical web master can be excluded thus enabling to provide the public with extraordinary load of information immediately and in the highest possible quality.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies