Staňte sa partnerom

Sergey Kutsevlyak

SK-Telemed GmbH, CEO/ zakladateľ
Dr. Sergey Kutsevlyak má viac ako 27 rokčné skúseností v technických oblastiach, ako je výroba a predaj zdravotníckej techniky, návrh a výstavba zdravotníckych zariadení, vývoj a integrácia zdravotníckych informačných systémov.

Dr. Kutsevlyak vytvoril koncepciu informatizácie a vykonal kompletný systém toku dokumentov v Štátnej službe Ukrajiny pre kontrolu liečiv a prekurzorov v rokoch 2015-17, potom implementoval niekoľko IT riešení v Štátnej službe Ukrajiny pre lieky a kontrolu liečiv.

Počas svojej činnosti na Ukrajine sa Dr. Kutsevlyak priamo podieľal na vývoji viac ako 1 000 zdravotníckych zariadení po celej krajine, od malých súkromných kliník po chirurgickú nemocnicu s 550 lôžkami alebo 240 lôžkové onkologické centrum, čím si vybudoval dobrú povesť a dobré vzťahy s poskytovateľmi PHC a špecialistami a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami  v sektore zdravotníctva.

Široká škála  jeho záujmov poskytuje neustály rozvoj partnerstiev súkromného sektora s cieľom rozšíriť portfólio a ponuky spoločnosti MedStar: s klinikami „Medical Service Consulting“ a „DobroDoc“ pre rozvoj nových lekárskych služieb, JSK „Pharmak“ pre pilotný projekt QR kódovania a sledovania liekov na Ukrajine, Uniqa Insurance Group pre podporu riešení telemedicíny v Rakúsku.

MedStar Solutions poskytuje medicínske informačné a telemedicínske systémy využívajúce najpokročilejší model implementácie a ponúka zákazníkovi využitie kompletnej cloudovej IT infraštruktúry s ochranou kybernetickej bezpečnosti a štátnu certifikáciu. V roku 2018 bol výsledkom  rýchly rast používateľov v systéme RIMS MEDSTAR z 300 na viac ako 4 000 v 20 regiónoch Ukrajiny. Nový telemedicínsky projekt bude rozšírený o tento implementačný model  na základe  skúseností z pilotných miest po celej krajine.

Má skúsenosti s poskytovaním technickej expertízy v projektoch, vrátane výstavby zdravotníckych zariadení, nákupe a distribúcii zdravotníckeho vybavenia (röntgenové prístroje, špecializovaný softvér a hardvér PACS na uchovávanie lekárskych snímok, sanitné vozidlá atď.).

V priebehu roku 2003 vytvoril - 12 silných partnerstiev s Brazíliou v odvetviach obchodu, zdravotníctva a cestovného ruchu. K úspechom patrí kancelária honorárneho konzula Brazílie v Charkove a dovoz viac ako 4 000 jednotiek zdravotníckeho vybavenia do  350 zdravotníckych zariadení na Ukrajine.
 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies