Staňte sa partnerom

Seppo Kurkinen

Counsellor pre štátny IT manažment, Ministerstvo financií, Fínsko
Seppo Kurkinen momentálne pracuje ako poradca oddelenia verejnej správy na Ministerstve financií, Fínsko. Predtým pracoval na dvoch iných fínskych ministerstvách, na Ministerstve práce a na Ministerstve dopravy a komunikácií. Tiež pôsobil v súkromnom sektore a riadil niektoré medzinárodné projekty Európskej únie. Získal titul MA v spoločenských vedách na Helsinki University.
Predtým zodpovedal za vývoj a implementáciu veľkých informačných systémov vo fínskej štátnej správe. Na svojej súčasnej pozícií sa zúčastňuje na vývoji a koordinácií elektronických služieb v štátnej správe. V tejto oblasti tiež koordinuje vývoj „one stop shop“ pre firmy podávajúce informácie úradom.
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
  • Informačná spoločnosť a eGovernment vo Fínsku   |   Kongres ITAPA 2006

    Fínska vláda dlho vyvíjala systém výmeny informácií medzi úradmi a firmami. Komplexný systém základných registrov a identifikátorov, ako sú osobné identifikačné číslo a obchodný identifikačný kód podnikov, umožnil integrovanú zbierku dát a spoločné používanie týchto dát. Výsledkom je, že štátna správa mohla významne zredukovať tradičné formy komunikácie s občanmi. Dobrým príkladom je procedúra návrhu daňového systému, v ktorom daňový poplatník miesto podávania informácií len skontroluje, či majú úrady správne informácie. Základné pravidlá pre vývoj eGovernmentu budú rovnaké aj v budúcnosti.
  • Diskusný panel   |   Kongres ITAPA 2006
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným