Staňte sa partnerom

Richard Filčák

Slovenská akadémia vied

Richard Filčák je vedúci ústavu a vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied / Ústavu prognostiky CSPS. Má rozsiahle skúsenosti ako vedecký pracovník a ako koordinátor rozvojových a sociálnych projektov na Slovensku, v strednej Európe, na západnom Balkáne, v Turecku, na Ukrajine a v Gruzínsku. Vo všeobecnosti sa jeho práca a výskum zameriavajú na rozvoj environmentálnej a sociálnej politiky a trendov v prechodných krajinách strednej a východnej Európy s osobitným dôrazom na politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ vo vzťahu k priemyselnému rozvoju a environmentálnym trendom. Medzi hlavné výskumné záujmy patrí chudoba / environmentálna spravodlivosť a prístup k zdrojom (napr. energia, voda, bezpečné životné prostredie), zmena podnebia a dôsledky pre hospodárske a sociálne politiky. Bol vedúcim tímu / členom tímu v niekoľkých prognostických štúdiách vrátane Megatrendov a implikácií pre Slovensko alebo v oblasti zmeny klímy a sociálno-ekonomických scenárov 2020+. Je autorom mnohých kníh, odborných článkov a výskumných správ. Pracoval ako konzultant a expert pre slovenskú vládu, Európsku komisiu, Rozvojový program OSN, UNEP, Svetovú banku a mimovládne organizácie.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies