Staňte sa partnerom

Rainer Hörbe

Kantara Initiative
Predseda eGov v iniciatíve Kantara; architekt bezpečnosti a identity vo veľkých projektoch ako Rakúska eGovernment federácia a európske projekty (epSOS, ATTPS); aktívny prispievateľ k štandardizačným aktivitám v ISO SC27 a OASIS, zapojený do vývoja modelov a štandardov vo federálnej správe identity. Okrem iného koordinuje EUSTIX – obchodnú vývojovú platformu pre správu federálnej identity na internete. Predtým: generálny riaditeľ softvérovej spoločnosti, školiteľ a IT inžinier pôsobiaci vo viacerých odvetviach.
 • Súkromie vs. vymožiteľnosť práva: Stratégia vs. technológia: Možnosti a kompromisy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Prednáška bude venovať pozornosť vzťahu polície, resp. štátu a ich právomocí k ochrane súkromných údajov občanov krajiny. V dnešnej dobe sú osobné údaje atakované aj pri používaní internetu. Ako je možné ich chrániť? Sú opatrenia na ochranu dostatočné? Existuje dôveryhodné technologické riešenie, ktoré by zapezpečilo skutočnú ochranu osobných údajov ? Aj na toto odpovie prednáška o súkromí a vymožiteľnosti práva.  


  Anotácia:
  Polícia potrebuje určitý privilegovaný prístup k informáciam, aby mohla vyšetrovať a dodávať súdnym dvorom fakty. Keďže policajné právomoci potenciálne ohrozujú ľudské práva a súkromie, sú regulované zákonmi. Vďaka internetu je výkon práva konfrontovaný s novými globálnymi hrozbami a občania sú si čoraz viac vedomí, že ich súkromie je ohrozované dohľadom a algoritmickou analýzou dát. V ideálnom prípade by výkon práva spravovali súdy a parlament aby sa zaistilo, že opatrenia sú primerané a účinné. V praxi je komplikované to zabezpečiť a niektorí činitelia mimo štátnej správy sa snažia prísť s technologickým riešením, ktoré by zabezpečilo dôvernosť a nepozorovateľnosť. Na druhej strane, polícia má obavu z “dark” internet. Prezentácia sa sústredí na možnosti technológie zlepšujúcej súkromie a porovná možnosti organizačných opatrení.

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies