Staňte sa partnerom

Peter Matej

incident.sk, spoluzakladateľ portálu
Od ukončenia Technickej univerzity v Košiciach, katedra technickej kybernetiky (a následne postgraduál na ekonomickej fakulte v oblasti financií) pôsobí v oblasti IT. Kybernetickej bezpečnosti sa venuje takmer 30 rokov. Budoval uzol akademickej siete SANET na TUKE, stál pri zrode prvého komerčného Internetu R-NET (neskôr súčasť SWAN). Etabloval na Slovensku produkty spoločnosti Check Point, prednáša na rôznych verejných a neverejných akciách, napr. HackFest 2018, HackFestEast 2018, Trendy v Informatike – TU Košice, Trendy v Informatike SOŠ Ostrovského. Programovo a organizačne pripravil 11 ročníkov bezpečnostnej konferencie v Košiciach (ako After CPX, HackFestEast, ...). Dlhé roky viedol lokálnu Cisco akadémiu a pôsobil ako pedagóg. Je zakladateľom spoločnosti eMsec, ktorá sa venuje analytickým činnostiam v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) a  kybernetickej bezpečnosti, konzultáciám v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti, prednáškam, školeniam a pedagogickej činnosti v uvedených oblastiach.

Spolupracuje s Digitálnou koalíciou na rozpracovaní Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti do úloh Akčného plánu na roky 2021-2025 v oblasti vzdelávania v kybernetickej bezpečnosti. Pôsobí ako konzultant Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti pri vytváraní nových štandardov povolaní v Národnej sústave povolaní.
Je spoluzakladateľ portálu incident.sk, a šéfredaktorom podcastu Incident - podcast o digitálnej bezpečnosti.

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies