Staňte sa partnerom

Peter Kubovič

Úrad verejného obstarávania SR, predseda
Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V období rokov 2005 – 2011 a 2013 - 2018 pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie. V období rokov 2012 – 2013 bol riaditeľom odboru verejného obstarávania na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V období rokov 2018 – 2020 pracoval ako vedúci útvaru verejného obstarávania Mesta Trnava. Od augusta 2020 bol zamestnancom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Počas svojej praxe sa venoval agende verejného obstarávania, pôsobil ako lektor a školiteľ v oblasti verejného obstarávania. Počas svojej dlhodobej odbornej kariéry bol členom množstva pracovných skupín zameraných na transpozíciu právnych predpisov Európskej únie, aplikáciu pravidiel vo verejnom obstarávaní, členom a predsedom komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach, riaditeľom právneho odboru Úradu pre verejné obstarávanie.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies