Staňte sa partnerom

Peter Čiernik

starosta mestskej časti Bratislava - Staré mesto
Ing. Peter Čiernik

- narodil sa 7. 10. 1952 v Bratislave
- v roku 1979 absolvoval Strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave
- do roku 1988 pracoval v stavebníctve, v oblasti priemyslovej výroby
- od roku 1988 v ekonomickom výskume
- od roku 1992 pôsobil v oblasti ekonomických služieb a ekonomického poradenstva v súkromnom sektore
- od roku 1994 poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto, člen finančnej komisie
- od roku 1998 predseda komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto
- od roku 1998 poslanec Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislava, člen finančnej komisie
- od roku 2002 starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
.
  • Mobil parking – nástroj zvyšovania kvality verejných služieb   |   Kongres ITAPA 2005

    Implementácia informačných technológií vo verejnej správe umožňuje transparentnejší systém vládnutia, značné úspory času užívateľov a celkové zlepšenie kvality služieb poskytovaných občanom. Finančná náročnosť a dlhodobý charakter inovatívnych projektov spôsobujú, že rozvojové stratégie na úrovni miest, obcí alebo samosprávnych krajov musia vychádzať z dôkladného poznania potrieb občanov, kalkulácie nákladov a prínosov ako aj zabezpečených zdrojov financovania. Významným nástrojom, ktorý umožňuje finančnú podporu projektov zdokonaľovania poskytovania verejných statkov na základe využitia výsledkov technologického rozvoja s cezhraničným dopadom, je program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A Rakúsko – Slovenská republika 2004 - 2006. V rámci tohto programu pripravilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré mesto v spolupráci s partnerom mestom Viedeň projekt modernizácie poskytovania parkovacích služieb pod názvom: Mobil-Parking. Investične náročný projekt je založený na princípe „moderné mesto – spokojný občan“.

    Strategická investícia vychádza z materiálu Ciele a zásady parkovacej politiky pre centrum Bratislavy schváleným miestnym zastupiteľstvom. Na základe analýzy úrovne poskytovaných služieb v oblasti parkovania bola konštatovaná potreba implementácie systému Mobil-parking v podmienkach mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z dôvodu významného prínosu k tvorbe integrovaného parkovacieho systému v súlade so Smernicami dopravnej politiky hlavného mesta Bratislava. Nezanedbateľným efektom je, že investícia umožňuje riešiť efekt preťaženia vyplývajúci z vyššej miery spotreby verejného statku – užívania parkovacích plôch v Bratislave. Transformácia súčasného riešenia úhrad za parkovanie prostredníctvom parkovacích automatov na systém platenia prostredníctvom mobilných telefónov je nová cesta poskytovania verejných statkov, ktorá pri obmedzených zdrojoch verejného sektora umožňuje posunúť krivku produkčných možností.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies