Staňte sa partnerom

Patrik Flodr

Ústav klinickej a molekulárnej patológie Fakultnej nemocnice Olomouc

VZDELANIE
1994 - 2000 Lekárska a stomatologická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
2001 Klinika patológie/Oddelenie klinickej a molekulárnej patológie, Lekárska a Stomatologická fakulta, Univerzita Palackého a Fakultná nemocnica, Olomouc, Česká republika, Junior resident 2001-2006, Senior resident 2006 - trvá
2003  1. atestácia z patológie
2006  2. atestácia z patológie
2008 - 2015 PhD; doktorandské štúdium - Potenciálne prognostické a prediktívne faktory pri jednotlivých lymfoproliferatívnych ochoreniach

STÁŽE
2007 School of Applied Sciences (prof. John Darling), Wolverhampton, UK, 2008 The Chaim Sheba Medical Center, Tel-Hashomer 52621, Israel, 2008 School of Molecular Pathology, CRUK Institute for Cancer Studies (prof. Paul Murray) Birmingham, UK, 2009 School of Molecular Pathology, CRUK Institute for Cancer Studies (prof.Paul Murray) Birmingham, UK

ČLENSTVÁ
Česká spoločnosť patológie - SCP CLS JEP

Medzinárodná akadémia patológie - IAP

Česká hematologická spoločnosť - ČHS ČLS JEP

 

PUBLIKÁCIE

Ross, A. M., Leahy, C. I., Neylon, F., Steigerová, J., Flodr, P., Navrátilová, M., ... & Murray, P. G. (2023). Epstein-Barrovej vírus a patogenéza difúzneho veľkobunkového B-lymfómu. Life, 13(2), 521. Kategória Kvartil Q2

 

Skopelidou V, Hurník P, Tulinský L, Židlík V, Lenz J, Delongová P, Hornychová H, Flodr P, Jelínek T, Muroňová L, Holub D, Džubák P, Hajdúch M. A unique case of AH-dominant type nodular pulmonary amyloidosis presenting as a spontaneous pneumothorax: a case report and review of the literature. Pathol Oncol Res. 2023 Sep 22;29:1611390. doi: 10.3389/pore.2023.1611390. PMID: 37808084; PMCID: PMC10556250. Kategória Kvartil Q2

 

Kuba A, Raida L, Brychtová S, Flodr P, Mrázek F, Kriegová E, Faber E, Papajik T. Cellular senescence marker p16INK4a and NFKB1 gene polymorphisms in lower gastro-intestinal acute graft versus host disease. Transpl Immunol. 2023 Feb;76:101768. doi: 10.1016/j.trim.2022.101768. Epub 2022 Dec 2. PMID: 36470572. Kategória Kvartil Q3

 

Slavkovský R, Stránská J, Věnsková V, Jančik S, Kotková L, Šimová J, Vojta P, Flodr P, Bartoušková M, Študentová H, Hajdúch M, Drábek J. Development and extensive analytical validation of deep amplicon sequencing for detecting KRAS and NRAS mutations in metastatic colorectal cancer samples. Neoplasma. 2022 Jan;69(1):203-215. doi: 10.4149/neo_2021_210907N1276. Epub 2021 Dec 6. PMID: 34881628. Kategória Kvartil Q3

  • Skúsenosti s implementáciou digitálnej patológie a vízie do budúcnosti (1on1 rozhovor)   |   ITAPA HEALTH & CARE 2024
    Prebiehajúci proces digitálnej transformácie všetkých procesov zdravotnej starostlivosti vrátane laboratória chirurgickej patológie sa stáva možnosťou. Implementácia požiadaviek HW a SW odráža potreby inštitúcií/laboratórií a plánovanie štátneho alebo miestneho rozpočtu a príslušných dotácií. Výkonný odborný tím je založený na IT, IQA, EQA špecialistoch, patológoch, onkológoch, biológoch, rádiológoch, ďalších špecialistoch a vedúcich pracovníkoch. Hlavným cieľom je aspoň vytvoriť otvorenú testovaciu verziu digitálneho pracovného postupu s neustálym zlepšovaním a možnosťou modulárneho dizajnu. Bohužiaľ, v súčasnosti existuje viac informačných systémov v jednej inštitúcii s rôznou a zvyčajne nízkou alebo žiadnou úrovňou integrácie, ktorá je kľúčovým bodom stabilnej, rýchlej a flexibilnej časti pracovného toku a komunikácie v zdravotnej starostlivosti. Automatizovaná, multiintegračná, multidisciplinárna a ergonomická digitálna platforma, napr. s aplikáciami IVD a nástrojmi štatistickej analýzy, je potrebná na zabezpečenie stabilnej, nízkej alebo žiadnej miery odchýlky digitálne transformovaného pracovného postupu v zdravotníctve so zvýšenou diagnostickou účinnosťou založenou aj na databázach EBM.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies