Staňte sa partnerom

Natália Barinková

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, zástupkyňa riaditeľa
V SARIO pôsobí na oddelení zahraničného obchodu ako zástupkyňa riaditeľa od roku 2018. Vedie tím, ktorý má na starosti vypracovávanie analýz exportných príležitostí a organizáciu podnikateľských misií, veľtrhov, seminárov a iných podujatí. Zároveň tiež pripravuje podklady a prejavy ministrov a štátnych tajomníkov, tlmočí a moderuje podujatia.  
  • Ako vie SARIO podporiť slovenské inovatívne riešenia (aj v zdravotníctve)   |   ITAPA HEALTH & CARE 2023

    Natália Barinková predstaví možnosti podpory pre inovatívne firmy a riešenia, ktoré SARIO ponúka aj pre oblasť zdravotníctva. Prezentovať bude možnosti podpory exportu slovenských spoločností a ich inovatívnych riešení na zahraničné trhy prostredníctvom podnikateľských misií, veľtrhov a výstav či iných kooperačných aktivít agentúry SARIO. Spomenie príklady z minulosti ako aj najbližšie plánované podujatia a zároveň predstaví tzv. „inovatívnu agendu SARIO“ spolu s možnosťou uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj ako nástroja podpory inovácií vo firmách.

    VIDEOZÁZNAM

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies