Staňte sa partnerom

Munir Ismet

Hewlett-Packard EMEA, viceprezident pre Public Sector, Healthcare a Life Sciences Industries
Munir Ismet je viceprezidentom  pre Public  Sector, Healthcare a Life Sciences Industries pre Hewlett – Packard (HP), región Strednej Európy a Afriky (EMEA). Je zodpovedný za HP stratégiu v rámci EMEA v oblasti vlády, miestnej samosprávy, justície a verejnej bezpečnosti, vzdelania, obrany a zdravotníctva. Munir a jeho tím úzko spolupracujú s našimi zákazníkmi a partnermi (systémoví integrátori a predajcovia aplikačného softvéru), aby s nimi zdielali HP víziu, a zároveň vytvárali HP “go to market” iniciatívy a odhadovali ponuky na týchto trhoch.
Štátna správa, zdravotníctvo a životné prostredie sú kľúčové oblasti trhu pre HP, do ktorých spoločnosť za posledné roky významne investovala a pokračuje v tom i naďalej. HP inovatívny hardvér, softvér, technológie a služby sú navrhnuté tak, aby týmto sektorom dodávali optimálne riešenia a zároveň podporili mnohé z kľúčových projektov v rámci EMEA aj celosvetovo.
HP produkty sú používané v oblastiach zdieľaných služieb, privátneho cloudu, vo financiách, ľudských zdrojoch, eHealthe a Telehealthe, v klinických štúdiách, klinických výskumoch a mnohých ďalších projektoch.
Počas jeho 25-ročnej kariéry v IT priemysle pôsobil Munir na mnohých manažérskych pozíciách v niektorých popredných IT spoločnostiach, kde sa zameriaval najmä na štátnu správu, vzdelanie, zdravotníctvo a oblasť životného prostredia. Počas týchto rokov bol Munir zainteresovaný v niektorých vedúcich národných a regionálnych IT projektov týkajúcich sa zdravotníctva vo Veľkej Británii, v Španielsku, na Strednom východe, v Turecku, Maďarsku a mnohých iných krajinách.


  • Úloha IT v poskytovaní eHealth   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Oblasť zdravotníctva je pod stálym dohľadom a finančným tlakom, čo je ešte viditeľnejšie v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy. Starnutie populácie, nové pokroky v lekárskej technike, náročnejší pacienti a zdravotnícky personál taktiež zvyšujú tento tlak. • Štáty sa snažia zaviesť eHealth infraštruktúru, ktorou by poskytovali presnejšie, včasnejšie a účinnejšie služby pacientom a zdravotníckemu personálu, a o toto všetko sa snažia so zníženými rozpočtami. • Poskytovatelia zdravotníckych služieb sa musia vysporiadať so zvýšenými požiadavkami pacientov, preto upravili ich systémy tak, aby boli účinnejšie so zameraním na zákazníka, avšak s tým, aby sa súčasne sledovali náklady na služby, ktoré poskytujú. • Platcovia zdravotnej starostlivosti sa snažia redukovať náklady na prevádzku a ošetrenie optimalizáciou procesov. Munir bude vo svojej prezentácii hodnotiť pozíciu IT pri dodávaní inovatívnych eHealth riešení, možnosti akými tieto riešenia môžu pomôcť štátu, poskytovateľom, platcom a pacientom pracovať na dosiahnutí ich cieľov a zámerov. IT nedokáže vyriešiť problém v zdravotníctve, ale pomôže poskytovať presné a účinné informácie, ktoré umožnia lekárom, pacientom a platcom maximalizovať zdroje a minimalizovať peniaze na dodanie lepších, integrovaných / spojených služieb, ktoré môžu byť bezpečne prístupné každému, kto má k tomu oprávnenie, odkiaľkoľvek, použitím ľubovoľného zariadenia.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies