Staňte sa partnerom

Monika Jankechová

Ministerstvo zdravotníctva SR, vedúca sekcie vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve
Monika Jankechová je profesorkou v odbore ošetrovateľstva a dlhoročne pôsobí v oblasti zdravotníckeho vzdelávania. Na Ministerstve zdravotníctva SR od roku 2019 riadi a vedie Odbor zdravotníckeho vzdelávania, v úradníckej vláde v roku 2023 pôsobila ako štátna tajomníčka rezortu. V rámci svojej práce sa podieľa na metodickom riadení tridsiatich stredných zdravotníckych škôl v SR. Odbor je súčinný s MŠVVaM SR v pregraduálnej príprave zdravotníckych pracovníkov a tiež v ich postgraduálnom štúdiu. V oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa venuje procesu akreditácie, spolupráce so vzdelávacími inštitúciami, vymedzeniu minimálnych vzdelávacích štandardov pre špecializačné študijné programy, certifikované pracovné činnosti a sústavné vzdelávanie. Pre rezort zabezpečuje aj proces uznávania kvalifikácií a odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov. Naďalej je aktívna aj v akademickom prostredí.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies