Staňte sa partnerom

Monika Gregorová

Adastra, SR
Ing. Monika Gregorová pracuje ako Senior Business Analyst vo firme Adastra, medzinárodnej konzultačnej a softwarovej spoločnosti. V tejto pozícii je vedúcou tímu Data Quality Management a má zodpovednosť za metodické, softwarové a realizačné vedenie projektov v oblasti Data Quality pre zákazníkov spoločnosti Adastra.

Monika má bohaté skúsenosti v oblasti business procesov a riadenia kvality dát a procesov naprieč sektormi telekomunikácií, bankovníctva, finančných služieb a štátnej správy. Jej skúsenosti zahŕňajú projekty Data Quality pre významné inštitúcie, vrátane zavádzania systému riadenia kvality v nadnárodnej telekomunikačnej spoločnosti, alebo zavádzania systému kvality dát v nadnárodnej IT korporácii (ISO 9001:2000).

Monika vyštudovala Ekonomickú univerzitu Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky – špecializácia poistná matematika a štatistika.

  • Občania naši, skutočne vás poznáme?   |   Kongres ITAPA 2006
    Zavádzanie systému riadenia kvality dát je jedným zo základných predpokladov úspešného nasadzovania riešení systémov elektronickej výmeny dát, zároveň ide o nevyhnutný predpoklad pri implementácii data warehousingu, business inteligencie a riešení dátovej integrácie.

    Pre všetky prístupy je spoločné, že zaisťujú vzájomné automatizované predávanie a zdieľanie dát medzi všetkými časťami. Pokiaľ sú tieto dáta v niektorej časti systému nekvalitné, automaticky sa chyby šíria do ostatných častí. Registre štátnej správy obsahujú dáta o občanoch, ktoré vykazujú známky neúplnosti, duplicity, príp. sú neaktuálne v čase.

    Oboznámte sa s prístupom ku riešeniu konsolidácie dát o občanoch a adresách a o softwarovom nástroji pre analýzu, čistenie, unifikáciu a monitorovanie kvality dát vytvoreného pre prostredie Slovenskej republiky.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies