Staňte sa partnerom

Miriam Kováčiková

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, generálna riaditeľka Sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti
Miriam Kováčiková je generálnou riaditeľkou sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Od roku 2000 pôsobí v oblasti riadenia eurofondov. V minulosti zastávala rôzne manažérske pozície v štátnej správe v oblasti riadenia implementácie projektov operačných programov Vzdelávanie, Výskum a vývoj, a operačného programu Ľudské zdroje na ministerstve školstva.  

V súčasnosti sa prioritne venuje zjednodušovaniu implementácie eurofondov a nastavovaniu zjednodušeného vykazovania výdavkov v rámci projektov prioritnej osi Informatizácia spoločnosti ako aj príprave nového programovacieho obdobia 2021+.

 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným