Staňte sa partnerom

Miloslava Gábrišová

Energotel, technická riaditeľka
Miloslava Gábrišová pracuje v sektore telekomunikácií a IT od roku 1994. Počas svojho pôsobenia zastávala v spoločnostiach Západoslovenská energetika a Energotel pozície zodpovedajúce za rozvoj a prevádzkovanie telekomunikačných a IT technologických celkov, ako aj  za stabilitu a kvalitu poskytovaných služieb. Spoločnosť Energotel sa počas svojej 20 ročnej existencie vyprofilovala na úspešného  telekomunikačného operátora pôsobiaceho na slovenskom trhu, ktorý svojim akcionárom  a širokému okruhu stálych klientov poskytuje vysokokvalitné služby na báze telekomunikačnej infraštruktúry slovenskej energetiky.  Neoddeliteľnou súčasťou kvality poskytovaných služieb je informačná bezpečnosť. Od roku 2019 na pozícii technickej riaditeľky vedie kolektív k pretaveniu skúseností z prevádzkovania IP a IT infraštruktúry k samostatnému poskytovaniu produktov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti vrátane Security Operational Centre a služieb CSIRT. Dlhoročné skúsenosti sú podporované primeraným vzdelávaním a certifikáciou, ako CISA, CISSP, CEH, CHFI, ISO 27000, CCNP security, Comptia Security+ sy0-501 a manažér kybernetickej bezpečnosti.
 • DISKUSIA "Ako sa mení priemyselná firma pod vplyvom AI"   |   Jarná ITAPA 2024
 • IGNITE SESSION: Business service monitoring   |   Jarná ITAPA 2024
  Cieľom príspevku je predstaviť:
  - inovatívny koncept prevádzkovo-bezpečnostného monitoringu (SecOps) s využitím jednotnej dátovej základne pre sledovanie a elimináciu bezpečnostných hrozieb a zaistenie kontinuity business služieb,
  - kľúčové prínosy takéhoto konceptu pre kontinuitu business služieb a skrátenie MTTI a MTTR:
  • viditeľnosť a notifikácia v reálnom čase
  • včasné odhalenie problémov - predikcia
  • rozpoznanie bezpečnostnej hrozby
  • zlepšenie spoľahlivosti IT zdrojov
  • sledovanie výkonnosti
  - riešenie jednotnej správy v Splunk ekosystéme
  - reálne nasadenia konceptu v prostredí:
  • utility - Slovensko, Stredoslovenská distribučná a.s.
  • obchodný reťazec REWE Group
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies