Staňte sa partnerom

Miloš Jeseňák

Univerzitná nemocnica Martin, profesor
Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2004 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, kde pôsobí dodnes (t.č. ako profesor pediatrie). Od roku 2005 pôsobil ako stážista a ašpirant na Univerzite La Sapienza v Ríme v Taliansku, kde v roku 2010 obhájil doktorát v odbore pediatrických vied. V roku 2007 obhájil doktorát v odbore pediatria aj na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2009 atestoval v odbore pediatria v Bratislave a úspešne ukončil štúdium v odbore Master of Business Administration v Prahe a v roku 2015 Master of Health Administration (Bratislava, Scranton). Následne zatestoval v odbore klinická imunológia a alergológia v Prahe. V roku 2011 ukončil habilitačné konanie v odbore pediatria. Následne získal spôsobilosť v odbore dorastové lekárstvo. V roku 2014 atestoval v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia a v 2018 v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. V roku 2018 úspešne ukončil vymenúvacie konanie v odbore pediatria na Univerzite Komenského v Bratislave a následne v 2019 bol vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky za vysokoškolského profesora v odbore pediatria. Od roku 2017 je primárom Oddelenia klinickej imunológie a alergológie UN Martin. Od roku 2020 je prezidentom Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS a zároveň je aj členom výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS. Od roku 2023 je medicínskym námestníkom pre internistické odbory a SVALZy v Univerzitnej nemocnici Martin. Venuje sa primárne problematike zriedkavých imunitne-podmienených ochorení, vrodených poruchám imunity, očkovaniu v špeciálnych situáciách či liečbe ťažkých foriem alergických ochorení. 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies