Staňte sa partnerom

Mikkel Hemmingsen

zástupca riaditeľa pre stratégiu informatizácie, Ministerstvo vedy, techniky a inovácií, Dánsko
Vzdelanie:

DEA/Master degree - College of Europe, Bruges, Master of European Political Administration

Master degree - University of Copenhagen, Master of Political Science and Administration

Zamestnania:

Dánske Ministerstvo vedy, techniky a inovácií - zástupca riaditeľa so zodpovednosťou za tvorbu štátnej politiky pre informačnú spoločnosť a podnikateľské prostredie, zodpovednosť za webové stránky centrálnej štátnej správy v Dánsku.

Dánske Ministerstvo financií - vedúci odboru pre eGovernment, oddelenia pre administratívnu politiku, zodpovednosť za dánsku stratégiu systému verejného obstarávania ajeho implementáciu vo verjenom sektore.

 • Informačná spoločnosť a eGovernment v Dánsku   |   Kongres ITAPA 2005

  Dánska eGovernment stratégia pre obdobie 2004-2006 bola publikovaná vo februári 2004. Ide o rozšírenie stratégie pre obdobie 2001-2003. Výzvy, ktorým bude verejný sektor čeliť v nadchádzajúcich rokoch, budú vyžadovať zavedenie elektronických riešení, ktoré napomôžu modernizácií jestvujúcich služieb a skúseností. Vládne a samosprávne inštitúcie hľadajú spôsob ako vytvoriť efektívny a koherentný verejný sektor s vysokokvalitnými službami, zameranými na potreby občanov a podnikateľov. Elektronizácia by mala byť aktívne aplikovaná, aby realizovala túto víziu: digitalizácia musí prispieť k vytvoreniu efektívneho a koherentného verejného sektora s vysokokvalitnými službami a dôrazom na občanov a podnikateľov.
  Predpokladá sa nárast výdavkov vo verejnom sektore kvôli vyššiemu podielu starších občanov v populácií, pokles počtu aktívne pracujúcich, z čoho vyplýva, že sa zmenšuje počet ľudí, ktorí sa môžu zapájať do práce vo verejnom sektore. Okrem toho občania a podnikateľa čoraz častejšie žiadajú, aby verejný sektor držal krok s technologickým vývojom a zabezpečoval moderné a kvalitné služby. Obzvlášť v podnikaní si narastajúca internacionalizácia vyžaduje interakciu s verejným sektorom. Aby sa uľahčila práca na tejto vízií a monitoroval postup realizácie, skoncipovalo sa päť ukazovateľov. Prvé dva ukazovatele označujú ciele vízie, zvyšné tri popisujú opatrenia, potrebné na realizáciu. Aby sa podporila realizácia týchto strategických cieľov, dánska vláda určila niekoľko hlavných oblastí, ktoré treba zlepšiť, aby sa dosiahlo úspešné zavŕšenie eGovernment projektov. Do roku 2004 bolo v strede záujmu obstaranie častí infraštruktúry ako sú štandardy, riešenia a portály. V období rokov 2004-2006 sa pozornosť presunie na pozbieranie profitov, ktoré tieto investície vytvorili.

  Definované záujmové oblasti sú:
  • zabezpečiť realizáciu a merať výsledky
  • posilniť manažment a zručnosti
  • obnoviť organizačnú a korporátnu kultúru
  • zlepšiť komunikáciu a výmenu poznatkov
  • vytvoriť stimuly a financovanie
  • rozšíriť infraštruktúru
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies