Staňte sa partnerom

Matej Klobušiak

Geodetický a kartografický ústav Bratislava, SR

  • Geoportál - okno do sveta priestorových informácií rezortu UGKK   |   Kongres ITAPA 2004
    Koordinácia krokov medzi MO SR a ÚGKK SR pri tvorbe a správe priestorových údajov o území je zabezpečovaná prostredníctvom realizátorov medzirezortnej spolupráce TOPÚ BB a GKÚ Bratislava. Obsah spoločného príspevku je rozdelený do dvoch samostatných príspevkov. V tomto príspevku bude v stručnej forme popísaná tvorba geoportálu, čo je geoportál, jeho miesto v NIPI SK. Stručne je popísaný jeho účel, funkcionalita mapovej služby na zverejňovanie rastrových a vektorových ekvivalentov mapového fondu TOPÚ a GKÚ, ďalej na zverejnenie digitálnych modelov reliéfu a kvázigeoidu vytvorených spoluprácou TOPÚ a GKÚ. Popísaný je proces harmonizácie katalógov objektov troch rezortov ÚGKK SR, MO SR a MP SR so zachovaním modelovateľnosti plnej topografickej témy, jej implementácie v HKO, jeho údajová interpretácia, zber, napĺňanie, správa a aktualizácia prostredníctvom ZB GIS a CPD a zverejňovanie ich obsahu prostredníctvom geoportálu. Ďalej je stručne popísané o zverejňovaní informácií o bodoch geodetických základov, o prepojení topografickej témy na grafické a písomné informácie katastra nehnuteľností a o zobrazovaní metainformácií o produktoch, ich cenách a spôsobe objednania.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies