Staňte sa partnerom

Martina Hromádková

Ministerstvo zdravotníctva SR, riaditeľka odboru farmácie
PharmDr. Martina Hromádková je riaditeľka Odboru farmácie na MZ SR. Po ukončení štúdia na Farmaceutickej fakulte UK pôsobila na rôznych pozíciách vo farmaceutickej spoločnosti. Na MZ SR pracuje 10 rokov, kde v roku 2014 nastúpila na pozíciu referenta pre koncepčnú činnosť v oblasti omamných a psychotropných látok. Od roku 2018 zastáva funkciu riaditeľky Odboru farmácie MZ SR, kde hlavnou náplňou jej práce je príprava stratégie a tvorba štátnej liekovej politiky na celoštátnej úrovni, zabezpečovanie odborných, koncepčných a metodických činností v oblasti farmácie. Dôležitú časť tvorí príprava právnych predpisov z oblasti humánnej farmácie a omamných a psychotropných látok. Zároveň je členkou výboru Rady Európy pre lieky a lekárenskú starostlivosť.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies