Staňte sa partnerom

Martin Giertl

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Martin Giertl, právnik špecializujúci sa na ľudské práva, mimovládne neziskové organizácie, občiansku spoločnosť a otvorené vládnutie.

Po 2 rokoch služby v zahraničnej politike a 20 rokoch práce ako právnik senior nadácie Charty 77 Bratislava, bol menovaný splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Stál pri vzniku Slovenského národného strediska pre ľudské práva, dlhoročný člen Grémia tretieho sektora, ako splnomocnenec pomáhal s nastavením unikátnych dopytových výziev pre mimovládne neziskové organizácie  z operačného programu MV SR Efektívna verejná správa, vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a Vízie a stratégie SR do roku 2030. Podpredseda Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Zodpovedný za 3 existujúce národné projekty  financované z EŠIF : Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík ( NPI, NPII ), Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti – Výskum socio-ekonomického prínosu neziskového sektoru a stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík, Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do programovania, implementácie a monitorovania EŠIF zvádzaním participatívnych postupov.

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies