Staňte sa partnerom

Marián Habovčík

Obec Lenka, starosta
Mgr. Marian Habovčík je starostom obce Lenka od roku 2002, počas jeho pôsobenia vo funkcii starostu obce zastával viacero ďalších funkcií. Desať rokov predsedal Združeniu obcí Mikroregiónu pri Slanej. V súčasnosti predsedá rade Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu okresu Rimavská Sobota, uvedené združenie zastupuje aj v rade Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). V rámci rady ZMOS je členom a podpredsedom sekcie sociálnych vecí a členom sekcie marginalizovaných rómskych komunít pri rade rady ZMOS, členom rady ZMOS od roku 2014. Intenzívne sa podieľa na tvorbe Integrovanej územnej stratégii Strategicko-plánovacieho regiónu Rimavská Sobota – Revúca. Je členom rady partnerstva pri Banskobystrickom samosprávnom kraji. Má skúsenosti s implementáciou projektov a fondov EU. Projekt INTEREG SR-HU vo funkcii projektového manažéra a asistenta projektového manažéra. Od 2021 je odborným garantom Agentúry integrovanej starostlivosti v Mikroregióne pri Slanej. Od 2024 je aj odborným garantom pre zriadenie ďalších Agentúr integrovanej starostlivosti v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Tiež je členom pracovnej skupiny pri Ministerstve práce sociálny vecí a rodiny pre prípravu novely zákona o sociálnych službách a nastavení nového financovania sociálnych služieb. Výkonný manažér Verejno-súkromného partnerstva Južný Gemer v rokoch 2014 – 2017. Člen riadiaceho výboru národného projektu Podpora vybraných služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ako zástupca ZMOS 2016. Expert hodnotiteľ v rámci projektu Efektívna verejná správa Modernizácia územnej samosprávy pri rade ZMOS 2020. Člen rady partnerstva pre regionálnu územnú stratégiu BBSK. Ďalšie vzdelávania Komunitné plánovanie sociálnych služieb, Projektový manažment – Strategické plánovanie Európa 2020.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies