Staňte sa partnerom

Mária Chorváthová

Združenie miest a obcí Slovenska, odborný expert
Po skončení štúdia špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začala pracovať v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, kde pôsobila v dennom rehabilitačnom stredisku pre dospelých mladých ľudí s mentálnym postihnutím a tiež na ústredí združenia, kde mala možnosť spolupodieľať sa realizácii viacerých projektov zameraných na integráciu osôb s mentálnym postihnutím do bežného života. Venovala sa tiež lektorskej činnosti pre pracovníkov sociálnych zariadení určených pre osoby s mentálnym postihnutím. Viedla skupiny sebaobhajcov, robila osobnú asistenciu a pripravovala občanov s postihnutím pre prácu v chránených dielňach a pripravovala klientov pre život v podporovanom bývaní. Ďalšia časť jej pracovného života sa spája s prácou na odbore sociálnych vecí na Bratislavskom samosprávnom kraji, kde do jej agendy, okrem iného, patrili aj neštátne zariadenia sociálnych služieb. Po materskej dovolenke začala pôsobiť na Mestskom úrade v Senci ako vedúca spoločného školského úradu, ktorý metodicky riadil a usmerňoval 12 školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sedem obcí (ich školských zariadení), ktoré patrili do spoločného školského úradu, pričom na území mesta pôsobilo ďalších jedenásť súkromných školských zariadení. Tu začala aj jej spolupráca so ZMOS. Od roku 2022 začala pracovať pre ZMOS ako odborný expert pre školstvo, sociálne veci, marginalizované rómske komunity a zdravotníctvo. 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies