Staňte sa partnerom

Marek Benedik

Advokátska kancelária Havlát&Partners, advokát
Mgr. Marek Benedik, je absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (1998) a v súčasnosti pôsobí ako advokát v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje najmä verejnému obstarávaniu, právu informačných a komunikačných technológií, obchodnému právu a ústavnému právu.
  • Možnosti a riziká pri obstarávaní inovácií a unikátnych SW diel   |   Jarná ITAPA 2017
    Zákon o verejnom obstarávaní definuje relatívne široké spektrum postupov obstarávania tovarov a služieb. Napriek tomu, obstarávatelia si  volia najčastejšie verejnú súťaž, resp. užšiu súťaž, a to aj pri obstarávaní zákazkových (na mieru vyvinutých) SW diel, kde by sa viac hodili iné, menej používané formy, ako súťaž návrhov a súťažný dialóg. Z doterajšej praxe sa vykryštalizovali typické problémy a riziká pri obstarávaní takýchto SW diel. Porovnaním vybraných postupov verejného obstarávania sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku, ktorý z postupov má najlepšie predpoklady na eliminovanie rizík obstarávania SW diel a ako pristúpiť k obstarávaniu unikátneho SW diela tak, aby dielo bolo dodané v požadovanej kvalite, s vysokou mierou zodpovednosti najlepšie pripraveného dodávateľa, a to najkratšom možnom čase.

    Záznam z vystúpenia
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies