Staňte sa partnerom

Ladislav Slobodník

Ministerstvo zdravotníctva SR, štátny tajomník MZ SR
MUDr. Ladislav Slobodník, MBA pracuje od jesene 2023 na ministerstve zdravotníctva ako štátny tajomník. Vysokoškolské štúdium medicíny ukončil v roku 1992 na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Martine. Prvú odbornú atestáciu 1. stupňa z odboru Všeobecná chirurgia absolvoval na SPAM Bratislava v roku 1995, ďalšiu odbornú atestáciu z odboru Plastická, estetická a rekonštrukčná chirurgia na SZU Bratislava v roku 2003. Medicínske vedomosti si doplnil v roku 2014 štúdiom Mater of Business Administration v odbore Management zdravotnictví na Central european management institut, Praha a o špecializáciu v odbore zdravotnícky manažment a financovanie na UK v Bratislave, Jesseniovej LF v Martine v roku 2015. Zahraničné študijné pobyty absolvoval na Klinike plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice Sv. Anny pri Univerzite J. E. Purkyne v Brne a na Chirurgickej klinike Národného onkologického ústavu T.G. Masaryka tiež v Brne.
Okrem práce lekára v Nemocnici s poliklinikou Zvolen, v Odbornom ústave pre tuberkulózne a respiračné ochorenia vo Vyšných Hágoch, primára Oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti FNsP F. D. Roosvelta Banská Bystrica či plastického chirurga v zdravotníckom zariadení Minas s.r.o, pôsobil MUDr. L. Slobodník, MBA v rokoch 2010 - 2012 ako vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Banskobystrického samosprávneho kraja, ďalej v rokoch 2019 – 2021 ako zástupca riaditeľa a námestníka pre zdravotnú starostlivosť Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok, a od apríla do novembra 2023 ako poradca riaditeľa v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.
Okrem toho je MUDr. Ladislav Slobodník, MBA autorom niekoľkých odborných publikácií a prednášok na odborných kongresoch a konferenciách.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies