Staňte sa partnerom

Katarína Hamzová

Atos IT Solutions and Services, analytik a konzultant pre databázové systémy
Pracuje v spoločnosti v spoločnosti Atos IT Solutions and Services v pozícii analytik a konzultant pre databázové systémy. Počas dlhoročnej praxe bola členom projektových tímov zameraných na vývoj informačných systémov so zodpovednosťou za analýzu a dizajn statických štruktúr s úzkym prepojením na funkčnú analýzu. Po krátkom pôsobení na projektoch pre centrálne poisťovne (IS pre Exim banku SR) ako aj komerčné poisťovne (IS pre neživotné poistenie v poisťovni Union) bola členom mnohých projektových tímov pre projekty informačných systémov verejnej správy: projekt IS na vedenie obchodného registra (Ministerstvo spravodlivosti SR), projekt IS ITMS (Ministerstvo financií SR), projekt IS SP Legacy (Sociálna poisťovňa) – projekt pre transformáciu legacy systémov na menu euro, projekt  IS ISSZ (UPSVAR)– systém na podporu služieb zamestnanosti.  
Absolventka Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. 
  • Efektívne použitie údajov centrálnych registrov v informačných systémoch.   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
    Údaje o klientoch tvoria kľúčovú časť údajov, na ktorých sú informačné systémy postavené. Hlavnou cieľovou skupinou sú informačné systémy verejnej správy a rovnako tak aj spoločnosti s dominantným postavením na trhu. Inštitúcie túto problematiku riešia zväčša individuálne a neštandardnými prostriedkami. Na rozdiel od privátnej sféry však verejná správa má motiváciu a potenciál na vytvorenie integračnej vrstvy, ktorá umožní  „registrové údaje“ efektívne zdieľať vo vysokej miere. Využitie tohto potenciálu má vo väčšine prípadov priamy dopad na efektivitu informačných systémov a vedie k spokojnosti používateľov.   Prezentácia sumarizuje situáciu v tejto doménovej oblasti a poskytuje náš expertný pohľad na riešenie problematiky dostupnými štandardnými produktmi.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies