Staňte sa partnerom

Karol Hrudkay

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline , Vedúci divízie Inteligentných dopravných systémov
Karol Hrudkay je koordinártorom výskumu a vedúcim divízie Inteligentných dopravných systémov v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline. 
Študoval telekomunikácie na Žilinskej univerzite a v rovnakom vednom odbore tam získal aj doktorát. Doteraz tiež pôsobil ako odborný asistent na univerzite, IT vývojár a výskumný pracovník. Ostatných 8 rokov pôsobí v Univerzitnom vedeckom parku, kde vedie výskum v oblasti dopravnej telematiky, dopravných dát, elektromobility a zelenej dopravy, Smart City.
Je autorom mnohých vedeckých a odborných publikácií a štúdií, študijných materiálov, recenzentom viacerých univerzitných učebných textov, recenzentom viacerých vedeckých časopisov a konferenčných zborníkov, oponentom a vedúcim mnohých diplomových prác, oponentom a posudzovateľom viacerých projektov a autorom viacerých posudkov a odborných stanovísk.
 
  • IGNITE SESSION: Clevernet – senzorová sieť pre mestskú mobilitu a klímu   |   Jesenná ITAPA 2022
    Projekt Clevernet - Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch v rámci programu Interreg SK- CZ rieši Žilinská univerzita v Žiline spolu s partnermi CDV, Citiq, CitiOne, UNITI. Nosným bodom riešenia je nasadenie jedinečnej komplexnej nízkonákladovej senzorovej siete v spolupráci s Mestom Žilina – mestského živého laboratória. K dispozícii sú tak kontinuálne dáta za takmer 1,5 roka o doprave a klíme v centre Žiliny a zber dát ďalej prebieha a rozširuje sa. Dáta sú publikované ako otvorené, pričom ich využitie sa neobmedzuje na akademické skúmanie, ale sú určené aj pre praktickú politiku pre dátovo podloženú samosprávu (mestská logistika, statická doprava, bezpečnosť cestnej premávky, interakcia dopravy a prostredia, identifikácia tepelných ostrovov, kvalita mikroklímy,...).

    VIDEOZÁZNAM

     
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies