Staňte sa partnerom

Joonghae Suh

Korea Development Institute, Senior Fellow Emeritus
Dr. Joonghae Suh je emeritným vedúcim pracovníkom Kórejského rozvojového inštitútu. Vyštudoval ekonómiu a dlhodobo sa zaujíma o komplexné vzťahy medzi technologickými zmenami a hospodárskym rozvojom. Ako odborník v oblasti politiky sa aktívne podieľal na mnohých prácach súvisiacich s politikou: okrem iného na kórejskej Vízii 2030, projekte Svetovej banky o znalostnej ekonomike a štúdiách OECD o národnom inovačnom systéme. V rokoch 2006 až 2007 pracoval dva roky na kórejskom ministerstve plánovania a rozpočtu ako hlavný politický radca a generálny riaditeľ Úradu pre strategické plánovanie, kde mal na starosti koordináciu medzirezortných úloh pri realizácii kórejskej vízie 2030. Je hlavným editorom knihy Kórea ako znalostná ekonomika. V roku 2007 ju vydala Svetová banka a v roku 2008 bola preložená do španielčiny. Od marca 2012 do marca 2014 pracoval ako hlavný ekonóm v Rozvojovom centre OECD. Pred nástupom do KDI v roku 2000 pracoval v Inštitúte nových technológií Univerzity OSN (UNU/INTECH) v holandskom Maastrichte a v Inštitúte pre vedu a technologickú politiku v Soule. Dr. Suh získal v roku 1993 titul PhD. v odbore ekonómia na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA).
  • Efektívna zmena - kórejský prístup k priemyslu 4.0   |   ITAPA AI & Robotics 2024
    Priemysel 4.0 je nový technologický režim štvrtej priemyselnej revolúcie. Prechod na priemysel 4.0 je nevyhnutný na udržanie medzinárodnej konkurencieschopnosti kórejského hospodárstva, kde výroba a vývoz predstavujú dva piliere udržateľného hospodárskeho rastu. Kórejská vláda sa snaží rôznymi politikami účinne podporovať prechod spoločností na tento nový technologický režim. Prezentácia poukáže na kórejský prístup k Priemyslu 4.0 so zameraním na kľúčové politické nástroje a spôsoby podpory spolupráce medzi spoločnosťami.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies