Staňte sa partnerom

Jaroslava Orosová

Zväz ambulantných poskytovateľov, prezidentka
Od roku 2021 MUDr. Jaroslava Orosová zastáva funkciu prezidentky Zväzu ambulantných poskytovateľov, ktorý zastupuje ambulantných lekárov naprieč všetkými odbornosťami a teda všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast, gynekológov a špecialistov vo vzťahoch so zdravotnými poisťovňami a to rokovaniami – o podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o cenách a úhradách poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o podmienkach revíznej činnosti, postupoch, riešení podnetov a sťažností, pri individuálnom dohodovacom konaní a pri riešení ďalších otázok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami.
Od roku 2018 v zväze pôsobila ako člen správnej rady. Súčasne aktívne vykonáva lekársku prax, aktuálne pôsobí ako špecialista v odbore klinická imunológia a alergológia v neštátnej ambulancii v Bratislave, ktorej je aj odborným garantom a štatutárnym zástupcom. Pracovala v Univerzitných nemocničných zariadeniach na Slovensku aj v zahraničí. Aktívne sa zúčastňuje národných aj medzinárodných odborných konferencií v odbore, založila centrum pre vrodené poruchy imunity u dospelých. Je držiteľkou britskej lekárskej licencie.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies