Staňte sa partnerom

Jaroslav Hlavačka

Daňové riaditeľstvo SR
RNDr. Jaroslav Hlavačka

Po absolvovaní učiteľského štúdia odboru matematika na  Prírodovedeckej fakulty UK  v Bratislave pôsobil  ako pedagóg v  oblasti vojenského školstva. 
Po ukončení štúdia na  Matematicko-fyzikálnej fakulty UK – odbor informatika pracoval v rokoch 1993 – 1998  v spoločnosti Novitech Banská Bystrica, s.r.o v oblasti návrhu, vývoja a neskôr ako projektový manažér zavedenia daňového informačného systému do prevádzky.
Od roku 1998 je zamestnancom Daňového riaditeľstva Slovenskej Republiky v Banskej Bystrici, kde pôsobil v rôznych riadiacich pozíciách na útvare informatiky. Od roku 2003 sa plne venuje riadeniu rozsiahlych projektov v oblasti daňového informačného systému predovšetkým projektom „Interoperability daňového informačného systému so systémami EÚ“,   „Budovania  elektronických online služieb eTax“  a v poslednej dobe „Zmena riadenia IT služieb v zmysle ITIL“
  • Implementácia manažmentu IT služieb podľa ITIL vo verejnej správe   |   Kongres ITAPA 2007: Living Online

    The listeners shall at particular examples of ITSM/ITIL introduction in public administration bodies acquire overview of reasons leading to starting those projects and what principled steps shall be taken within the projects from the primary analysis through implementation up to continual improvement of processes. The presentation is aimed at causing listeners to understand what means ITSM and ITIL in order to clarify the most important benefits which the implementation of processes according to ITIL brings to the organization. At the end they will learn in which phases and in which time horizons individual objectives of project of implementation of processes according to ITSM/ITIL are fulfilled. The listeners shall learn what is the task of itSMF Slovensko in this sphere.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies