Staňte sa partnerom

Jaroslav Gašinec

Asseco Central Europe,a.s., riaditeľ Divízie Business Intelligence
Jaroslav Gašinec je absolventom Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (1998) a britskej Open University, kde získal profesionálny diplom v manažmente (2007). Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1998 v spoločnosti ASSET s.r.o. na pozícii analytika a postupne v rámci rôznych vývojárskych a manažérskych pozícií zabezpečoval realizáciu viacerých projektov v oblastiach dátových skladov a business intelligence pre finančné inštitúcie, zdravotníctvo a verejnú správu. V IT branži sa profesionálne pohybuje už 14rokov a v súčasnosti pôsobí v spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. na pozícii riaditeľa Divízie Business Intelligence, kde vedie 50-členný team na Slovensku i v Čechách. Medzi úspešné projekty divízie BI v oblasti verejnej správy patrí aj projekt Dátového skladu pre Krajský Úrad Vysočina.
  • Efektívne riadenie s využitím nástrojov Business Intelligence   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
    „Dátový sklad“, „business intelligence“ či všeobecne „manažérske informačné systémy“ – sú populárne termíny, ale aj predmet častej kritiky pri posudzovaní návratnosti vynaložených investícií do súvisiacich riešení. V našej prezentácii predstavíme jeden z tých úspešných projektov - Dátový sklad a nástroje BI na Krajskom úrade kraja Vysočina, ktorý využívajú manažéri a analytici krajského úradu od začiatku októbra tohto roku.  Prezentácia sa zameria  na predstavenie dátového skladu a druhy údajov, ktoré sústreďuje a konsoliduje, rozdelené podľa pôvodu (dáta úradu, dáta z príspevkových organizácií ako sú nemocnice a údaje z externých zdrojov ako štatistický úrad či centrálne registre) a podľa agendy  (ekonomika a rozpočet, zdravotníctvo, kataster nehnuteľností, školstvo, doprava..). V druhej časti prezentácie predstavíme výstupy týchto dát a používateľské rozhranie vo forme tabuliek, grafických prvkov alebo máp, ktoré  vytvárajú cennú informačnú základňu pre poskytovanie odpovedí a testovanie predpokladov pri riadení vzťahov medzi občanom a štátom.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies