Staňte sa partnerom

Jaroslav Ďurovka

Orange CorpSec, Riaditeľ pre bezpečnosť a regulačné vzťahy pre spoločnosť Orange Slovensko
Jaroslav Ďurovka vyštudoval a v roku 2000 úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po krátkom pôsobení v spoločnosti Matador – Obnova, a.s. v Bratislava, nastúpil v júni v roku 2001 na pozíciu právnika seniora v spoločnosti Globtel, a. s., Bratislava (neskôr od roku 2002 nesúcej obchodné meno Orange Slovensko, a.s.) už toho času najväčšieho mobilného operátora v Slovenskej republiky.  Už od roku 2003 sa odborne profiloval na právneho poradcu v oblasti regulačných vzťahov, ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti. Začiatkom roku 2005 stál pri vzniku spoločnosti Orange CorpSec, s.r.o. (vlastnenej spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.) a stal sa zástupcom riaditeľa podnikovej bezpečnosti pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Počas svojej 10 ročnej kariéry manažérsky pôsobil predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov (v roku 2014 sa stal aj osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov), právnej regulácia informačnej bezpečnosti a vzťahov so štátnymi orgánmi. Začiatkom roku 2015 bol vymenovaný do pozície riaditeľa podnikovej bezpečnosti pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. a v polovici roku 2019 sa stal riaditeľom pre bezpečnosť a regulačné vzťahy. Počas svojej profesionálnej kariéry sa okrem regulačných aspektov informačnej bezpečnosti venoval predovšetkým udržiavaniu a zlepšovaniu systému riadenia podnikovej bezpečnosti v spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi.  
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
 • Diskusný panel   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Diskusia pozvaných hostí:
  Jaroslav Ďurovka, ORANGE
  Juraj Eliáš, O2 Slovakia
  Ivan Marták, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  Rene Summer, Ericcson
  Marian Ščasný, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  Tomáš Vobruba, CheckPoint

  Videozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným