Staňte sa partnerom

Igor Šenkarčin

driving.digital, zakladateľ a riaditeľ
Igor Šenkarčin, informatik s víziou inteligentného bezemisného Slovenska, zakladateľ združenia driving.digital, iniciátor programov uplatnenia slovenských inovácií v udržateľnej mobilite, líder projektu TATRY 2030.
 • Kybernetická bezpečnosť – pocit alebo realita?   |   Jarná Itapa 2018
  Myslenie a postupy podľa tradičných zvyklostí a zároveň schopnosť reagovať na realitu technologickej súčasnosti. To je stred dneška s minulosťou, s presahom do najbližšej budúcnosti. Stred, ktorý vytvára kontinuálnu asymetrickú bezpečnostnú hrozbu, spojenú aj s rozvojom informačných a komunikačných technológií.
  Aký obraz sa naskytuje pri otázke kybernetickej bezpečnosti Slovenska? Vieme ju objektívne posúdiť? Ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami a ako na tom sme skutočne?
  Vo svete je niekoľko iniciatív, ktoré sa zameriavajú na pripravenosť reagovať na novodobé hrozby, od technických, cez indexy vplyvu na komerčný sektor až po úsilie rôznych inštitúcií hodnotiť národné stratégie. Skúsme sa zamyslieť, aké sú reálne možnosti merať úroveň kybernetickej bezpečnosti objektívnymi ukazovateľmi, v porovnaní s reálnou praxou a vnímaním hrozieb zo strany verejnosti.
   

 • Diskusia   |   Jarná Itapa 2018
 • Riešenia Ardaco pre eGovernment   |   Kongres ITAPA 2007: Living Online

  Communication and safety acquired their new aspect for the past 15 years. In ICT segment the information safety becomes year by year more consistent topic, older platforms are subordinated to new safety criteria, new systems are expected to secure safe transfer of information on the highest possible level whether it is processing of electronic documents or their interconnection with traditional documents. However, the communication inseparably involves the voice, and it is proved fully only after its use, that safety is something what must be reckoned on as a certainty. Is it really like that…?  

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies