Staňte sa partnerom

Františka Hrubá

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
RNDr. Františka Hrubá, PhD.
Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave, promovala v r. 1985 na Matematicko-fyzikálnej fakulte v odbore Teoretická kybernetika a matematická informatika. Absolvovala kurzy epidemiológie a epidemiologickej štatistiky, analýzy rizík, GIS,  verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch. V roku 2004 ukončila doktorandské štúdium na Trnavskej univerzite, FVZ a SP, v odbore verejné zdravotníctvo, v oblasti využitia GIS a priestorových analýz na stanovenie rizika ochorení.
Od roku 1989 pracuje na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, od roku 1991 vedie odbor informatiky a zdravotníckej štatistiky. Okrem zavádzania a podpory IT na úrade sa od roku 1991 venovala tvorbe a rozvoju celoslovenského informačného systému prenosných ochorení.
 
Od roku 1991 spolupracuje aj na medzinárodných projektoch v oblasti analýzy zdravotných rizík, dizajnu a štatistických analýz epidemiologických štúdií a využitia GIS vo verejnom zdravotníctve. Spolupracovala na 10 projektoch SZO a EÚ, viedla 2 projekty spolupracujúce s US EPA a Univerzitou štátu Washington. Ako konzultantka pre IT pracovala na PHARE projekte v Rumunsku. V rokoch 2005-6 viedla podprojekt vývoja softvéru pre epidemiologický informačný systém v rámci projektu PHARE posilnenie surveillance prenosných ochorení v SR. Momentálne spolupracuje na 3 ďalších medzinárodných epidemiologických štúdiách.
 
V roku 2007 bola menovaná členkou pracovnej skupiny Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC) pre systémy surveillance a hlavnou odborníčkou hlavného hygienika pre informatiku a štatistiku vo verejnom zdravotníctve.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies