Staňte sa partnerom

Eva Guliková

Ekofond SPP, riaditeľka
Je absolventka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, fakulty Ekonomiky riadenia výrobných odvetví. Od ukončenia štúdia v roku 1987 až do roku 2007 pracovala v SPP, kde sa venovala problematike tvorby cien zemného plynu a marketingu. Pôsobila na rôznych riadiacich postoch, v rokoch 2004 až 2007 ako riaditeľka sekcie marketingu SPP. Od roku 2007 sa zaoberá riadením CSR organizácií zriadených SPP. Je riaditeľkou neziskovej organizácie Ekofond SPP a od roku 2020 je aj správkyňou Nadácie SPP. Počas pôsobenia v týchto nepodnikateľských subjektoch sa podieľala na etablovaní mnohých aktivít, grantových schém a projektov zameraných na udržateľný rozvoj,  zlepšenie energetickej efektívnosti ako aj vzdelávacích projektov, ktoré sú realizované netradičným a inovatívnym spôsobom. 
  • Rozvoj nového študijného odboru stavia most medzi tradíciou a inováciami   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
    Ochrana životného prostredia a podpora udržateľnosti nie je len súčasťou stratégie SPP v oblasti rozvoja inovatívnych služieb a produktov, ale je tiež jednou z nosných oblastí v rámci spoločenskej zodpovednosti. SPP v spolupráci s CSR organizáciami, ktoré zriadil (Nadácia SPP a Ekofond SPP, n.o.) dlhodobo a cielene podporuje rozvoj vzdelávacích projektov. Téma energetickej efektívnosti bude aj v budúcnosti jednou zo základných tém v spoločnosti a najmä medzi zákazníkmi energetických spoločností. V SR sa intenzívne rozvíja trh s energetickými službami. Aj z týchto dôvodov je nutné neustále podporovať kvalitu výuky tak, aby bola v súlade s legislatívou a aktuálnymi trendami v oblasti technologického a technického vývoja. Na druhej strane je našou motiváciou vzbudiť záujem žiakov o problematiku výroby, využitia energie a energetickej efektívnosti a ukázať im oblasť ich možnej budúcej profesionálnej orientácie. Naše projekty realizujeme netradičným a inovatívnym spôsobom. Jedným z našich nosných projektov je iniciovanie vzniku študijného odboru  technik energetických zariadení budov a podpora  jeho úspešného etablovania v stredných školách.

    VIDEOZÁZNAM
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies