Staňte sa partnerom

Ervín Šimko

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti
Vyštudoval odbor Bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe na Akadémii policajného zboru v Bratislave. Na univerzite Sv. Cyrila a Metoda Trnava (Fakulta verejnej správy a verejnej politiky) získal titul doktora filozofie. Neskôr absolvoval štúdium a získal titul LL.M. na Collegium Humanum Warsawsky managment university a Institute forenzních, bezpečnostních studií a managementu v Prahe, kde získal titul MBA. Momentálne si robí na Akadémii policajného zboru  v Bratislave tretí stupeň vysokoškolského vzdelania PhD. v odbore Bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe.

Momentálne od roku 2023 pracuje na Sekcii kybernetickej bezpečnosti na Ministerstve investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie ako generálny riaditeľ. Sekciu sa snažil čo najviac zviditeľniť v jej aktivitách - do vnútorného priestoru v rámci rezortu ako aj smerom von do sektoru, ktorý im z legislatívnych rámcov prináleží riadiť. V krátkom čase stihol absorbovať celú agendu sekcie, nastaviť jej smerovanie a víziu budúceho fungovania. Sekcia kybernetickej bezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR má potenciál posúvať sa vpred predovšetkým kvôli jej prebiehajúcim projektom a taktiež v novo vytvorenej agende kontrol a následných správnych konaní týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti. 

Zároveň pôsobí ako lektor na Katedre verejnej správy a krízového manažmentu na Akadémií policajného zboru v Bratislave. Tiež je majiteľom firmy ErWIN s.r.o.. V rokoch 2017 - 2020 pôsobil na Úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. V rokoch 2017 - 2018 bol Generálny štátny radca oddelenia legislatívy štandardov a bezpečnosti. Za sebou má aj publikačnú činnosť a zúčastnil sa tiež niekoľkých medzinárodných vedeckých konferencií.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies