Staňte sa partnerom

Erna Dohnáliková

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Počas svojej praxe pracovala ako konzultantka pre zahraničné spoločnosti na rôznych projektoch v rámci predvstupových fondov (na Ministerstve pôdohospodárstva SR, Ministerstve financií SR).  Po vstupe do štátnej správy pracovala na Ministerstve životného prostredia ako riaditeľka implementačnej agentúry pre investičné projekty, kde bola zodpovedná za implementáciu projektov dvoch programových období vrátane projektov predvstupovej pomoci ISPA a PHARE. Následne pracovala  na Úrade vlády SR ako riaditeľka odboru a generálna riaditeľka pre Operačný program informatizácia spoločnosti.  Ďalším medzníkom v jej pracovnom živote bola práca riaditeľky kancelárie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V súčasnosti pracuje na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ako generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program integrovaná infraštruktúra zodpovedná za implementáciu projektov prioritnej osi informatizácie spoločnosti.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies