Staňte sa partnerom

Daniel Buchta

Stell+ERP
Má doktoráty z odborov matematická analýza a teória chaosu na bývalej Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, dnes FMFI UK. Počas svojej viac ako 20 rokov trvajúcej kariéry v IT sa primárne venoval architektúre dátových systémov. V súčasnosti sa sústreďuje na dátovú vedu a inovatívne témy.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies