Staňte sa partnerom

Bruno Dominique Lanvin

Senior Advisor, E-Strategies, The World Bank, Švajčiarsko
Bruno Dominique Lanvin patrí vo Svetovej banke k popredným odborníkom na e-stratégie. Pracuje v Ženeve (Švajčiarsko). Momentálne sa zaoberá e-governmentom a e-stratégiami v strednej a východnej Európe a na Blízkom východe. V posledných dvoch rokoch bol hlavným autorom dokumentu ‘E-strategies Monitoring and Evaluation Toolkit’ (2004) Svetovej banky. Okrem toho prispel do niekoľkých významných štúdií (publikovaných Svetovou bankou, ICT Task Force pri OSN, atď.) článkami o úlohe IKT pre rozvoj, o prínose inovácií a o úlohe medzinárodnej spolupráce v informačnej spoločnosti (2005). V Ženeve pracuje ako koordinátor Svetovej banky pre prípravu Svetového summitu pre informačnú spoločnosť (WSIS), ktorý sa bude konať v Tunise v novembri 2005. Od júna 2001 do decembra 2003 bol manažérom pre informácie v rozvojovom programe infoDev, zameranom na rozširovanie digitálnych možností pre všetkých ľudí (www.infodev.org). Doteraz infoDev financoval viac ako 170 projektov v 85 krajinách po celom svete. V roku 2000 sa Bruno Lanvin stal výkonným tajomníkom DOT Force, iniciatívy, ktorá vznikla z iniciatívy G8 na summite v Okinawe v júli 2000 a ktorá má slúžiť na znižovanie digitálnej priepasti (www.dotforce.org). V septembri 2000 nastúpil do Svetovej banky ako senior advisor pre e-obchod a e-government. Predtým pracoval ako riaditeľ oddelenia elektronického obchodu v Konferencii OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) v Ženeve. Počas 20 rokov v OSN pracoval na viacerých prominentných postoch, ako napr. riaditeľ rady generálneho riaditeľa OSN v New Yorku, riaditeľ oddelenia strategického plánovania a neskôr ako riaditeľ oddelenia pre obchod a konkurencieschopnosť SME pri UNCTAD/SITE. V roku 1994 bol zástupcom výkonného tajomníka UNISTE (Medzinárodné sympózium OSN pre efektívnosť obchodu) a v roku 1998 hlavným manažérom GETUP (Partnerstvo OSN pre globálny elektronických obchod). V rokoch 1994 až 1998 bol svetovým koordinátorom pre Program obchodných bodov OSN, globálnu sieť e-obchodu operujúcu vo viac ako 100 krajinách. V rokoch 1999 a 2000 organizoval zložku UNCTAD v „Rozvojovom účte“ OSN, zaoberajúceho sa e-obchodom a rozvojom a organizoval sériu regionálnych a nadregionálnych workshopov venovaných e-obchodu a rozvoju, ktoré umožnili viac ako 2000 predstaviteľom obchodných spoločností a vládnych inštitúcií výmenu skúseností v oblasti e-obchodu.

Často býva keynote speakrom a zúčastňuje sa medzinárodných konferenciach týkajúcich sa „novej ekonomiky“. Publikoval množstvo článkov a kníh o problematike IKT. Bol hlavným organizátorom a redaktorom publikácie 'Building Confidence: electronic commerce and development', vydanej v januári 2000. V rokoch 2003 a 2004 bol spoluautorom Global Information Technology Report, (INSEAD, The World Economic Forum, infoDev). Bruno Lanvin pracoval vo viac ako 60 krajinách. Na univerzite vo Valenciennes (Francúzsko) získal titul bakalára matematiky a fyziky, na Ecole des Hautes Etudes Commerciales v Paríži titul MBA a parížskej Sorbonne doktorát z ekonomiky. Jeho materinským jazykom je francúzština, okrem toho aktívne ovláda angličtinu, španielčinu a pasívne taliančinu, portugalčinu, ruštinu a má základy čínštiny.

Iné biografické informácie:
Predseda výboru Telecom Inter@ctive (1997),
Člen ITU regulačného kolokvia (1996 a 1998),
Hlavný manažér, GET UP (Globálny elektronický obchod partnerstva OSN) (1998),
Prezident ženevskej internetovej spoločnosti (ISOC) (1995-97)


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným