Staňte sa partnerom

Anton Čižmár

prorektor pre informatiku, Technická univerzita Košice, SR

Dr.h.c. Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
narodený: 2. január, 1956, Michalovce

Vzdelanie:
• Prof. - Technická univerzita Košice 1999
• Dr.h.c - University of Oradea, Rumunsko 1998
• Doc. - Technická univerzita Košice 1990
• CSc. - Technická univerzita Košice 1986
• Ing. – STU Bratislava, Katedra telekomunikácií 1980
• Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice 1975

Manažérske pozície na Technickej univerzite v Košiciach:
• Prorektor pre informatiku 2000 -
• Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky 1994 – 2000 • Prodekan fakulty pre zahraničné styky 1992 - 1993
• Zástupca vedúceho Katedry rádioelektroniky 1986 - 1989

Prax na Technickej univerzite v Košiciach:
• profesor na KEMT 1999 – 2003
• docent na Katedre rádioelektroniky 1990 – 1999
• odborný asistent na Katedre rádioelektroniky 1985 – 1990
• interný ašpirant na Katedre rádioelektroniky 1982 – 1985
• výskumný pracovník na Katedre rádioelektroniky 1981 – 1982

Prax a pozície v priemysle:
• Vsl. riaditeľstvo spojov v pozícii matematik – analytik 1980 - 1981
• Člen predstavenstva – HPK Engineering, a.s. Košice
• Konzultant firiem pre IT a telekomunikácie

Úvodné slovo predsedajúceho  - ITAPA sekcia C1: Realita vzdelávania vo verejnej správe

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies