Staňte sa partnerom

Waltraut Kotschy

splnomocnenkyňa pre ochranu osobných údajov, Rakúsko
Waltraut Kotschy je rakúskou expertkou v oblasti ochrany údajov. Je predsedníčkou rakúske Komisie na ochranu údajov a v súčasnosti zastupuje Rakúsko v Pracovnej skupine k čl. 29 o ochrane dát v Európskej rade.

Vyštudovala právo na Univerzite vo Viedni a ekonómiu na Ekonomickej univerzite vo Viedni. V 70. rokoch pôsobila ako profesorka - asistent na tamojšom Ústave verejného práva a spolupracovala na rôznych projektoch úradu spolkového kancelára, ktoré riešili využívanie IT v manažmente vedomostí (management of knowledge).

Koncom 70. rokov sa začala špecializovať na ochranu údajov. V roku 1980 bola významným členom rakúskej Komisie na ochranu údajov.

V rokoch 1981-1984 pracovala ako vysoká štátna úradníčka v Jednotke pre bezpečnosť údajov úradu spolkového kancelára. V rokoch 1984 až 1992 pôsobila spolu s manželom v zahraničí.

Od roku 1993 je vedúcou útvaru ochrany údajov v úrade spolkového kancelára a zodpovedá za právne otázky v oblasti IT a reformy verejnej správy. Zároveň pôsobí vo funkcii predsedníčky Komisie na ochranu údajov.
  • E-government, E-health, E-databázy z hľadiska ochrany osobných údajov   |   Kongres ITAPA 2006

    Príspevok upozorňuje na nutnosť zaručenia interoperability dôležitých celoštátnych systémov E- government, E- health, E-databáz všetkých členských krajín EU. K tomu je treba zabezpečiť bezpečnosť a ochranu osobných údajov a iných citlivých údajov, čo je možné urobiť len za predpokladu, že budú k dispozícii spoľahlivé právne a technické nástroje. Ako príklad , že sa to dá zvládnuť je načrtnuté rakúske riešenie E-health a E- government z hľadiska bezpečnosti riadenia prístupov (Identity Management System).

    Celý projekt bol realizovaný v spolupráci s členom združenia ZAP SR - Siemens Business Services.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies