Smart mesto: Barcelona

Španielska metropola Barcelona je dnes jedno z vychytených turistických, kultúrnych a obchodných centier Európy. Barcelona je štvrté ekonomicky najsilnejšie mesto v Európskej únií. V roku 2009 získalo status tretieho najsilnejšieho city brandu v Európe (hneď po Paríži a Londýne). Takto vidíme a vnímame Barcelonu dnes. Pred 30 rokmi, v 80tych rokoch bola Barcelona na pokraji kolapsu. Tradičné odvetvia výroby textílií zanikali, v meste bola vysoká nezamestnanosť a ekonomika stagnovala. Samospráve sa však vďaka moderným technológiám podarilo transformovať mesto, rozbehnúť vedomostnú ekonomiku a skvalitniť infraštruktúru, čím zvýšili kvalitu života pre domácich a prilákali investorov.
Barcelona má jednu veľkú výhodu: 500 kilometrov optických káblov. Táto sieť sa začala budovať pred 30 rokmi, keď mala spojiť dve budovy mestskej samosprávy. Dnes tvorí základ integrovaného mestského systému. Sieť slúži ako priama linka na internet pre obyvateľov a návštevníkov Barcelony. Mesto túto sieť využilo tiež na vybudovanie individuálneho IoT systému v mestských službách. Pozrime sa na niektoré oblasti, v ktorých mesto vybudovalo úspešné smart city projekty.

Energie

Mesto nainštalovalo 19 500 inteligentných elektromerov, ktoré monitorujú a optimalizujú spotrebu energie vo vybraných mestských častiach.

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa Barcelona snaží o väčšiu hospodárnosť, je osvetlenie. V roku 2014 už mala viac ako 1100 pouličných lámp zmenených na LED lampy s nižšou spotrebou. Tieto lampy majú tiež zabudované senzory, ktoré pomáhajú šetriť energiu. Keď je ulica prázdna, svetlo sa stlmí. Keď sa priblíži chodec, lampa sa rozsvieti. Ukázalo sa však, že tieto inteligentné lampy sa dajú využiť aj inak. Mesto ich začalo rozsvecovať, aby prilákalo ľudí do oblastí, kde sa konajú akcie.

Lampy sú tiež súčasťou mestskej WiFi siete a poskytujú bezplatný prístup na internet. A na dôvažok zbierajú dáta o kvalite vzduchu. Úspora energie sa odhaduje na 33 miliónov EUR ročne.

 

Odpady

Domácnosti vyhadzujú smeti do inteligentných smetných košov. Tieto koše podtlakom „vcucnú“ smeti do podzemného skladu. Senzory monitorujú množstvo odpadu a keďže smeti sa nachádzajú pod zemou, je ich menej cítiť. Rovnako ich zber je menej počuteľný. Systém dodáva aktuálne informácie o množstve odpadu na rôznych zberných miestach, podľa toho sa potom optimalizuje ich zber.  Systém pomohol hneď vo viacerých oblastiach. Prispel k zníženiu nákladov na zber, znížil množstvo hluku a pomohol eliminovať nepríjemné zápachy šíriace sa zo smetí. A tým to nekončí.  Teplo, ktoré vznikne pri spaľovaní odpadov, sa použije na výrobu energie na ohrevné systémy. V budúcnosti sa plánuje pridať senzory, ktoré budú schopné detekovať nebezpečné odpady.

 

Doprava

V oblasti dopravy Barcelona, rovnako ako mnohé iné veľké mestá, promuje funkčné alternatívy k individuálnej doprave. Projekt mestských bicyklov sa volá Bicing a je dostupný len obyvateľom Barcelony. Mesto masívne investovalo do MHD a pridalo nové trasy, aby sa minimalizoval počet prestupov. Inteligentné solárne zastávky Vám povedia, kde sa autobus práve nachádza, môžete si tam nabiť mobil, zdarma sa pripojiť na WiFi a stiahnuť aplikácie o meste.

Barcelona do svojej dopravy integruje tiež inteligentné semafory, ktoré na základe monitoringu dopravy umožňujú optimalizáciu počtu zelených svetiel na vyťažených trasách. Tieto semafory ale dokážu tiež identifikovať autá záchranných služieb a umožniť im jednoduchšie sa dostať na miesto havárie.

Barcelona má za sebou aj neúspešné smart projekty. Jeden z nich bol systém elektromagnetických senzorov, vložených do asfaltu na parkovacích miestach. Senzory mali identifikovať, či je miesto voľné alebo obsadené. Avšak vždy, keď vlak metra zastavil, senzory to identifikovali ako „obsadené“. Navyše, členovia smart city tímu si uvedomili, že parkovacie miesta v ich meste sú väčšinou obsadené do 30 sekúnd a preto je zbytočné vyvíjať systém, ktorý by identifikoval voľné miesta. Dnes beží len možnosť platby za parkovacie miesto pomocou mobilných aplikácií AREA

 

Mestské parky

Barcelona využíva IoT technológie aj v mestských parkoch. Senzory monitorujú úroveň vody vo verejných fontánach. Vďaka senzorom, ktoré monitorujú zrážky a vlhkosť vzduchu, vie údržba parkov, koľko závlahy treba v jednotlivých častiach parku. Program bol implementovaný v 68% mestských parkov a znížil spotrebu vody o 25% (cca 500 000 EUR ročne).

Rôzne smart projekty, ktoré Barcelona rozbehla, pomohli mestu ušetriť peniaze a znížiť spotrebu energie a vody. Odhaduje sa, že IoT systémy pomohli ušetriť 55 miliónov EUR na vode, zvýšiť príjem z parkovania o 50 miliónov EUR ročne a čo je nezanedbateľné, vytvoriť 47 000 nových pracovných miest. Barcelona vytvára priaznivé prostredie pre startupy a je lákavá tiež pre mnohých investorov.

Mesto vďaka nebojácnemu využitiu moderných technológií dokázalo nielen ušetriť, vytvoriť nové pracovné príležitosti, ale láka tiež mnohých investorov. Dnes Barcelona ťaží z prezieravosti mestskej samosprávy, ktorá sa pred 30 rokmi rozhodla budovať nové technológie a investovať do nich. Mesto dnes patrí k jedným z najznámejších príkladov smart city, na ktorého chybách a úspechoch sa učia mnohé ďalšie mestá.  Jesenný kongres ITAPA prinesie ďalšie príklady najlepších smart riešení pre mestá a regióny v rovnomennom bloku.


Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným