Staňte sa partnerom

Silný výrobný priemysel je kľúčom k prosperite a bohatstvu

Silný výrobný priemysel je kľúčom k prosperite a bohatstvu v každej krajine, a teda aj v celej Európe. Preto je posilnenie tohto sektora nevyhnutné pre ďalšie rozvíjanie hospodárstva a zavádzanie inovácií.

EIT Manufacturing je znalostné a inovačné spoločenstvo podporované Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), ktorý je jedným z orgánov Európskej únie. Je to najväčšia inovačná sieť pre výrobný priemysel v Európe a investuje do jeho strategického a udržateľného rozvoja. Spájaním výrobných spoločností, výskumných organizácií a univerzít v inovačných ekosystémoch podporuje EIT Manufacturing rozvoj inovatívnych technológií a vytváranie globálne konkurencieschopnej a udržateľnej výroby.

Inovačné spoločenstvo spolupracuje s poprednými aktérmi v oblasti výroby v rámci výskumu, podnikania a akademickej obce a do všetkých svojich aktivít integruje znalostný trojuholník pozostávajúci z oblastí "Inovácie", "Vzdelávanie" a "Tvorba podnikania" s cieľom komplexne podporovať inovácie v priemysle. Spolupráca s EIT Manufacturing dáva zainteresovaným stranám z oblasti výroby príležitosť aktívne formovať budúcnosť výroby v Európe a definovať strategické oblasti a priority priemyslu v nasledujúcich rokoch.

Pre firmy všetkých veľkostí ponúka EIT Manufacturing široké spektrum služieb. Mladé spoločnosti, napríklad startupy a scaleupy, môžu získať podporu na posun z lokálneho do európskeho ekosystému a aj ďalej. Táto podpora môže byť buď finančná, a to v podobe poradenstva v oblasti rozvoja podnikania alebo vo forme poskytnutia pomoci pri nachádzaní zákazníkov. Pre malé, stredné a väčšie spoločnosti ponúka EIT Manufacturing navyše rôzne iniciatívy na podporu ich rozvoja, transformácie ako aj inovačného úsilia. Ponuka služieb zahŕňa okrem iného otvorené inovačné služby, ako napríklad mapovanie existujúcich technológií a špecializované transformačné služby, ako napríklad hodnotenie spoločností alebo plány vzdelávania. Služby siahajú od odborných vzdelávacích programov na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovníkov, cez prístup k talentom z vlastných medzinárodných magisterských a doktorandských programov až po účasť na inovačných projektoch na urýchlenie procesu uvádzania inovatívnych riešení na trh.

EIT Manufacturing poskytuje výrobným spoločnostiam prístup do svojho celoeurópskeho podnikateľského ekosystému a pomáha im nájsť strategických partnerov, zákazníkov alebo investorov s podporou veľkej členskej komunity. Spoločnosť EIT Manufacturing so sídlom v Paríži (Francúzsko) a so svojimi šiestimi inovačnými centrami po celej Európe, konkrétne v Aténach (Grécko), Darmstadte (Nemecko), Göteborgu (Švédsko), Miláne (Taliansko), San Sebastiane (Španielsko) a Viedni (Rakúsko), je schopná poskytovať podporu všetkým zainteresovaným stranám v oblasti výroby na miestnej aj európskej úrovni.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies