Staňte sa partnerom

Rozhovor s Carmen Raal z e-Estonia Briefing Centre

Poradkyňa pre digitálnu transformáciu Carmen Raal na konferencii Jarná ITAPA 2024 predstaví pozadie a kľúčové faktory procesu, ktorý vyniesol jej domovskú krajinu – Estónsko – na pozíciu digitálneho lídra Európy. Plnenie tohto poslania je jej vášňou a aj preto je Carmen veľmi aktívna v šírení najlepších skúseností, aby aj iné krajiny mohli dosiahnuť podobnú úroveň úspechu.

Estónsko patrí medzi digitálnych lídrov nielen v rámci EÚ, ale aj na celom svete. Aké sú kľúčové faktory tohto úspechu?
Ak by som mala vyzdvihnúť najdôležitejší aspekt budovania digitálnej spoločnosti, tak je to fakt, že ide o tímový šport. Spolupráca medzi verejnými úradmi je kľúčová, avšak sama o sebe nestačí. Hnacou silou inovácií je akademická obec, zatiaľ čo súkromný sektor vyniká pri vytváraní služieb zameraných na používateľa. Pre zvyšok tajomstiev sa budete musieť zúčastniť na ITAPA a vypočuť si moju prezentáciu! 

Sú estónske skúsenosti prenosné do iných krajín? Pokúsite sa inšpirovať Slovensko osvedčenými postupmi na konferencii Jarná ITAPA?
Hoci úplné kopírovanie nie je možné, mnohé prvky našej digitálnej spoločnosti – znalosti a technológie – sú skutočne prenosné. Digitálna transformácia dnes nie je ani tak o technológiách, ktoré už existujú, ako skôr o ľudskej výzve: zjednotiť všetky kľúčové zainteresované strany pod spoločným cieľom. Vďaka takmer 30 rokom skúseností je najväčšou devízou Estónska naše know-how. Som odhodlaná podeliť sa o cestu e-Estónska a inšpirovať všetkých účastníkov ITAPA.

Jednou z otázok, ktoré v tejto súvislosti vyvstávajú, je bezpečnosť a ochrana osobných údajov. Ako úspešne sa Estónsku darí budovať dôveru občanov v štát, ktorý disponuje takým množstvom citlivých údajov?
Pre inovácie vo verejnom sektore je nevyhnutná spoločnosť s vysokou mierou dôvery, ktorá si vyžaduje transparentnosť a bezpečnosť. Vďaka X-Road, našej vrstve na výmenu údajov, môžeme údaje občanov ukladať distribuovaným spôsobom. Žiadosti o údaje sa zaznamenávajú a každý Estónec má prístup k svojim osobným sledovačom údajov, ktorí poskytujú prehľad o tom, ako sa s jeho údajmi nakladalo. Naša bezpečná identifikácia eID umožňuje bezpečný vstup do elektronických služieb – digitálne overovanie a poskytovanie digitálnych podpisov. Umožňuje tiež bezpečný, resp. dôverný prenos údajov. Výrazne investujeme aj do národnej kybernetickej hygieny, pričom sa zameriavame najmä na zamestnancov verejného sektora. Estónsko vytvorilo prostredie založené na spolupráci, v ktorom verejný a súkromný sektor úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť odolnú spoločnosť.

Vo vašej krajine dokonale funguje nielen eGovernment, eHealth a eEducation, ale v podstate celé eEstónsko. Má vysoká úroveň digitálnych služieb vplyv na rozvoj podnikateľského prostredia, prílev zahraničných investícií, rast cestovného ruchu alebo návrat talentov zo zahraničia?
Áno, posunuli sme sa ďalej ako len k ponuke digitálnych verejných služieb. Digitalizácia nám výrazne pomohla pri riešení korupcie. Ak porovnáme Estónsko v deväťdesiatych rokoch a dnes, zmenili sme sa na jednu z najtransparentnejších krajín na svete. Odstránili sme rôzne sociálno-ekonomické prekážky podnikania, vďaka čomu je podnikanie v Estónsku jednoduché. Výsledkom je, že Estónsko sa môže pochváliť najvyšším počtom startupov a jednorožcov (jednorožec, čiže unicorn je termín používaný v priemysle rizikového kapitálu na označenie súkromnej startupovej spoločnosti s hodnotou viac ako 1 mld. USD – pozn. red.) na obyvateľa na svete. Napokon, globálny záujem o estónsku digitálnu spoločnosť nás teší. Mnohí nás chcú navštíviť, stretnúť sa s našimi odborníkmi a naučiť sa, ako rozvíjať digitálnu spoločnosť vo svojich krajinách.

Ktorá digitálna služba sa stretla s najväčšími stereotypmi a pre vás osobne bolo jej prijatie najväčším prekvapením?
Nepovedala by som, že sme sa stretli so stereotypmi. Avšak to, že sme priekopníci a robíme veci po prvý raz, určite priťahuje pozornosť, najmä zo strany cudzincov. V roku 2005 sme sa stali prvou krajinou, ktorá zaviedla internetové hlasovanie na celoštátnej úrovni, a dodnes sme jediní, ktorí ho v takomto rozsahu umožňujú. Keďže sa tým mení chápanie účasti v demokratickej spoločnosti, často sa stretávame s vysvetľovaním bezpečnostných opatrení a nevyhnutnosti tejto služby. Ďalším príkladom je naša dátová ambasáda v Luxembursku. Boli sme prvou krajinou, ktorá zálohovala základné databázy mimo svojich fyzických hraníc, aby sme zabezpečili kontinuitu štátu aj v prípade, že by došlo k strate kritickej databázy v našej krajine. Spočiatku to vyvolávalo isté pochybnosti, ale teraz o podobnom zálohovaní uvažujú mnohé krajiny.

Carmen Raal vystúpi na konferencii Jarná ITAPA 2024 v Bratislave 18. júna 2024 v rámci bloku Digitálna transformácia Estónska.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies