Staňte sa partnerom

Otvorené bankovníctvo prináša nové príležitosti

Otvorené bankovníctvo (PSD2) si vyžaduje významnú zmenu tradičného bankového obchodného modelu, pretože umožňuje podstatné posilnenie orientácie na klienta.

Výmena a zdieľanie klientskych údajov by mali viesť k postupnému vyrovnaniu postavenia tradičných a nových účastníkov trhu a k posilneniu konkurenčného prostredia. Ešte dôležitejšie je, že otvorené bankovníctvo urýchli vznik úplne nových produktov a služieb. Aj keď sa táto smernica na prvý pohľad zameriava na platobné služby, najväčší vplyv má práve sprístupnenie údajov o klientskych bankových účtoch pre externých poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte (AISP) a poskytovateľov služby iniciovania platby (PISP).

AISP môže pristupovať k údajom klienta s jeho súhlasom, aby mu poskytol prehľad o jeho účtoch v rôznych bankách na jednom mieste. PISP dokáže so súhlasom klienta iniciovať platbu z jeho účtu. Využitie získaných dát je preto naozaj rozsiahle. Otvorené bankovníctvo je kľúčová možnosť zdieľať finančným hráčom informácie na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu s cieľom ponúkať služby prispôsobené jeho účelu. Zároveň výrazne uľahčuje finančné začlenenie klientov bez úverovej histórie.

Riešenie NEOS bolo vybudované na základe niekoľkoročného know-how v oblasti analýzy dát a spadá práve do služieb informovania o platobnom účte. Jeho kľúčový prvok je tzv. kategorizačný engine, na základe ktorého sa u zákazníkov identifikovalo asi 120 kategórií platieb, následne ich zaradí do odvetvia a nakoniec analyzuje správanie zákazníka pomocou viac ako 200 ukazovateľov KPI (priemerný mesačný príjem, priemerné mesačné výdavky, priemerný mesačný výdavok v jednotlivej kategórii, priemerné mesačné splátky pôžičiek, rozdiel medzi príjmami a výdavkami mesačne, rozdiel medzi príjmom a splátkami pôžičiek mesačne, deň s najvyšším disponibilným zostatkom na účte, priemerné mesačné úspory kategorizované ako investície, schopnosť vytvárať rezervu, najlepšie časové obdobie na splátku a mnoho ďalších.

Primárnym výstupom zo systému NEOS je potom skóre bonity určené na meranie prediktívneho úverového rizika žiadateľa. Je úplne založené na dátach, teda informáciách o platobnom účte a na kategorizácii bankových popisov vykonaných patentovanými algoritmami CRIF vyvinutých prostredníctvom pokročilých analytických techník. Spotrebiteľských a firemných zákazníkov možno hodnotiť aj podľa súboru preddefinovaných KPIs, financií či marketingu, čo umožňuje rôzne pohľady na základe kategorizácie transakcií a indikátorov úverového rizika. Vďaka tomu je NEOS vhodný na optimálne riadenie klientov viacerých bánk. Veľmi podstatnou funkciou je aj profilovanie žiadateľov s obmedzenou či žiadnou úverovou históriou, malých a stredných firiem bez povinnosti predkladať finančné výkazy, nezávislých kontraktorov, digitálnych nomádov a iných podobných prípadov. NEOS dokonca dokáže určiť platobné správanie a kredibilitu na základe údajov z účtov v moderných fintech spoločnostiach bez tradičnej úverovej histórie a účtov v bežných bankách. Konceptov, ktoré môžu využiť Otvorené bankovníctvo a s ním spojené dostupné dáta pomocou systému NEOS, je tak obrovské množstvo. 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies