Staňte sa partnerom

Orange a Huawei znižujú uhlíkovú stopu aj náklady na energie

Orange ako prvý a jediný slovenský operátor v spolupráci so spoločnosťou Huawei realizuje hromadnú výstavbu vysielačov so solárnym napájaním. Len v tomto roku ich dal do prevádzky už viac ako 100 a pripravuje ďalšie.

Každý vysielač napájaný energiou zo slnka znižuje uhlíkovú stopu operátora o stovky kilogramov oxidu uhličitého ročne. Spoločnosti týmto spôsobom znižujú svoj dopad na životné prostredie a zároveň tak šetria náklady na energie.

V prvej fáze projektu sa spoločnosť Orange primárne orientuje na stožiare v extravilánoch miest a obcí. Ich výstavbu plánujú už v najbližších mesiacoch výrazne akcelerovať a každý rok ich dať do prevádzky približne 250. Solárne napájané vysielače plánujú rozšíriť aj do miest a obcí, na strechy budov.

Využívať energiu zo slnka v mobilnej sieti sa operátor rozhodol už v roku 2015. Skupina Orange sa v tomto roku tiež zaviazala výrazne znížiť emisie CO2 a prispieť tak v prvom rade k ochrane životného prostredia.

S výstavbou základňových staníc so solárnym napájaním pomáhajú Orangeu dvaja dodávatelia. Okrem slovenskej firmy A2B spolupracuje na výstavbe solárnych panelov so spoločnosťou Huawei.

Spoločnosť Huawei aktívne podporuje a zúčastňuje sa na opatreniach v oblasti zmeny klímy a pomáha zákazníkom stať sa uhlíkovo neutrálnymi. Neustále inovujú čistú výrobu energie, digitalizáciu energetiky, elektrickú dopravu, zelenú energetickú infraštruktúru IKT a integrovanú inteligentnú energetiku. Aj do budúcna chce spoločnosť pokračovať v spolupráci s partnermi na Slovensku, ako je Orange, pri budovaní solárnych napájaní na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre Slovensko.

Celkové úspory, ako aj zníženie dopadu na životné prostredie sú pri využívaní solárnej energie v mobilnej sieti nezanedbateľné. Podľa prepočtov operátora dokáže každý z týchto vysielačov napájať zo slnka v objeme 3,3 MWh ročne, čo predstavuje zníženie našej uhlíkovej stopy približne na úrovni 455 kg CO2. Pri stovkách vysielačov to predstavuje zníženie o desiatky tisíc kilogramov oxidu uhličitého každý rok

Spoločnosť Orange za týmto hľadá aj ďalšie alternatívy a v prevádzke má už aj vysielač poháňaný energiou získanou z vetra.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies