Staňte sa partnerom

O slovenských SMART CITIES na Jarnej ITAPA

Trápi vás doprava či parkovanie vo vašom meste? Myslíte si, že verejné budovy vo vašom okolí sú energeticky efektívne? Ako svieti verejné osvetlenie na vašej ulici? Používate elektronické služby vašej samosprávy? Ste presvedčení o dobrom hospodárení a manažovaní vášho mesta?

Určite ste si už niektorú z otázok v úvode položili, tak ako si ju kladú aj slovenskí primátori a poslanci mestských zastupiteľstiev. V ostatných rokoch si mestá po celom svete uvedomujú potrebu svojho efektívneho fungovania, udržateľného rozvoja či poskytovania kvalitných služieb svojim občanom i podnikateľom. Vznikol pojem SMART CITIES, na Slovensku niektorí hovoria o inteligentných či chytrých mestách.
 
            Na Jarnej ITAPA 2017 budeme hovoriť o koncepte Smart City, o svetových a regionálnych trendoch, o vytváraní partnerstiev a klastrov, ale aj o možnostiach financovania projektov podporujúcich Smart City filozofiu prostredníctvom EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy). 
 
            Potom, čo vznikol Smart City Cluster v Českej republike, aj na Slovensku existuje táto platforma spolupráce verejného a súkromného sektora, ktorej cieľom je podporovať informovanosť, výmenu skúseností, či projektovú spoluprácu. Slovenské neziskové združenie právnických osôb Slovak Smart City Cluster chce rozvíjať a propagovať koncept Smart City, ktorý podľa neho ide nad rámec jednoduchej implementácie informačných a komunikačných technológií, ako aj iných vyspelých inovatávnych technológií podporujúcich lepšie využitie zdrojov a minimalizáciu zaťaženia životného prostredia. Združenie preferuje koncepčné prístupy umožňujúce v synergii jednotlivých opatrení dosiahnuť oveľa vyššie ekonomické, sociálne a environmentálne efekty využitia verejných financií.
 
            Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií je dnes len jedným z akcelerátorov konceptu Smart City. Z prostredia slovenskej samosprávy vidieť za ostatný rok stúpajúci záujem o túto oblasť, vznikajú prvé konkrétne projekty. Najväčší záujem je o témy: kvalitné elektronické služby samosprávy, inteligentná doprava a parkovacie systémy, energetická efektívnosť a efektívny manažment budov. Je potešujúce, že samosprávy do oblasti plánovania a rozvoja týchto tém zapájajú širšiu komunitu, predovšetkým občanov a podnikateľov, ale aj akademickú obec.
 
            Výrazným akcelerátorom môže byť aj možnosť financovania viacerých typov projektov prostredníctvom nových operačných programov, kde prvé výzvy už boli zverejnené. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spracoval komplexnú analýzu tejto oblasti a pripravuje ďalšie kroky na podporu slovenských Smart Cities.
 
Milan Ištván, chairman panelu a tím ITAPA

Picture source: http://www.jct600.co.uk/blog/future-of-motoring/what-will-motoring-look-like-70-years-from-now/


 

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies