Staňte sa partnerom

Na zdraví, aj ezdraví záleží

Bratislava 3. júla 2023 - Minister zdravotníctva sa nechal počuť, že nepozná lekára, ktorý by bol spokojný s ezdravím. Odpovede na toto konštatovanie sa pokúsil vyvrátiť ITAPA Digital Talk v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) a objasniť všetky fungujúce časti ezdravia na Slovensku.

„Dnes je v ezdraví pripojených takmer 21-tisíc lekárov a vyše 2 100 lekární,“ uviedla na úvod Rozália Óvári z NCZI. „V doterajšej existencii ereceptov sa ich predpísalo vyše 340 miliónov a denne pribúda vyše 250-tisíc záznamov o vybratých liekoch.“  V ezdraví je pripojených takmer 100 % všetkých lekárov, avšak aktívne ho využíva iba vyše 60 % lekárov.

Okrem funkčnosti systému priamo v NCZI vstupujú do jeho fungovania a správneho využívania aj ďalšie faktory – funkčná výpočtová technika v ambulanciách a nemocniciach, korektne nastavené pracovno-právne vzťahy, dostupný systém na strane zdravotných poisťovní, ale aj ochota využívať elektronické služby. A tú považuje NCZI za kľúčovú.

Ktoré domény ezdravia dnes fungujú a ako?
Najvyužívanejšou službou je erecept. „Až 95 % všetkých receptov je vystavených elektronicky,“ zdôraznila Mária Čudejková z NCZI. „Erecept priniesol výhody pacientom aj lekárom. Pacienti už nemusia chodiť tak často k lekárovi kvôli každému jednému predpisu, v čakárňach lekárov sa tiež zmenšil počet pacientov.“ Výhodou ereceptov je aj ich menšia chybovosť ako bola pri písaných receptoch, a tiež je veľkou výhodou možnosť opakovaného receptu pri dlhodobých diagnózach.

Ďalšou funkčnou súčasťou ezdravia je ePN, do ktorého sa zapojilo už vyše 4 900 lekárov, t.j. tých, ktorí túto službu do konca júna už využili a aspoň jednu ePN vystavili. „Elektronizácia tejto služby vznikla v spolupráci so Sociálnou poisťovňou,“ objasňuje Roman Rodák z NZCI. „Táto služba bola rok dobrovoľná a od 1.6.2023 je povinná pre všeobecných lekárov, gynekológov a ústavné zariadenia, špecialisti sa budú zapájať od 1. januára budúceho roku.“ Epenka uľahčila prácu nielen lekárom, ale aj pacienti nemusia končene nosiť papiere svojim zamestnávateľom ani Sociálnej poisťovni.

Nemenej významnou súčasťou ezdravie je aj evyšetrenie – úplný základ každej návštevy pacienta u lekára. Vyše 142 miliónov záznamov už dnes NCZI eviduje, pričom do toho patria zdravotné záznamy, prepúšťacie správy, elektronické výmenné lístky a popisy zo zobrazovacích vyšetrení. „Napríklad prepúšťacích správ sú doteraz už zaevidovaných vyše 3 milióny,“ vysvetľuje Branislav Skladan z NCZI. „Vidíme, že postupne pribúda stále viac záznamov, čo nás teší a zároveň to poskytuje viac možností na ďalšie rozširovanie systému.“

Medzi ďalšie domény ezdravia patria aj elab, ktorého vylepšenie v podobe laboratórnej žiadanky brzdí už len legislatíva, eočkovanie – zapisovanie očkovaní elektronickou formou, hlásenie o narodení dieťaťa – automatizácia pri vyplatení príspevku rodičom, a tiež elektronická zdravotná knižka – celková zdravotná dokumentácia pacienta v elektronickej forme.

Čo sa týka bezpečnosti ezdravia a dát v ňom, NCZI ubezpečilo, že sú chránené. „Vedieme pravidelný dialóg so všetkými poskytovateľmi, viac sa im otvárame, ale bezpečnosť je na prvom mieste,“ zdôraznil Pavel Štukovský z NCZI. Monitorované sú aj výpadky na strane NCZI a pripojených systémov, o obmedzeniach informujeme transparentne prostredníctvom aplikácie eAlerts. Podporu lekárom poskytuje v rámci ezdravia aj call centrum.

Všetky informácie o ezdraví sú od roku 2019 dostupné na ezdravie.sk.


 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies